1329105
Wat U Zegt

Lezers zien niets in rekeningrijden en spitsheffing

Uitslag Stelling: ’Gewone man is de dupe’

De plannen die linkse partijen in petto hebben voor de automobilist, bevallen 89 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag allerminst. „Ze pakken zo juist de mensen die de economie draaiende houden. De gewone man dus.”

Alle linkse partijen willen rekeningrijden invoeren om de files te beperken. Daarnaast voelen GroenLinks en ook D66 ook voor een spitsheffing. De ANWB heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de plannen. Autorijden mag niet duurder worden, zegt de branchevereniging.

Een respondent reageert: „Autorijden is al heel duur in Nederland. Door het nog duurder te maken, dupeer je mensen die op hun auto zijn aangewezen om bijvoorbeeld te gaan werken. Juist mensen met een lager inkomen gaan er dan fors op achteruit. Dat valt me dan ook heel vies tegen van links.”

Voor mensen in de buitengebieden is dit soort regelingen helemaal een ramp, vindt menig stellingdeelnemer. „Daar is immers zwaar bezuinigd op het openbaar vervoer. Je wordt dan gestraft omdat je werkt.”

Voor spitsheffing is slechts een schamele 3 procent van de deelnemers te porren. Zestien procent ziet rekeningrijden eventueel wel zitten, onder bepaalde voorwaarden. „Als de benzineprijs (de hoogste bijna van Europa) lager wordt en andere belastingen worden verlaagd, is rekeningrijden een optie. Dan wel tegelijkertijd invoeren”, verklaart iemand.

„Ik stem rechts”, bekent een ander, „maar ik zou rekeningrijden toejuichen. Want waarom moet ik met 10.000 km per jaar net zoveel wegenbelasting betalen als iemand die 50.000 km rijd?”

De overgrote meerderheid verwacht niet dat rekeningrijden veel effect zal hebben op de doorstroming van het verkeer of dat mensen de spits gaan mijden als er een spitsheffing wordt doorgevoerd. Ook zijn het in hun ogen geen goede manieren om luchtvervuiling tegen te gaan.

Bijna 50 procent ziet overigens wel de noodzaak om snel minder fossiele brandstoffen te gaan gebruiken om een klimaatramp te voorkomen.

Iemand noemt de maatregelen die de linkse partijen voorstaan een doodlopende weg. „Het wordt dan gewoon weer doorschuiven van geld, veel extra ambtenaren, veel fraudegevoeligheid, veel misbruik, veel sluipverkeer.”

Je moet het niet willen, zegt deze respondent, die de oplossing zoekt in de techniek. „Elektrisch vervoer, dat is ultiem schoon en zuinig. En met autonome techniek zijn er ook geen files meer omdat de techniek veel beter rijdt dan de mens.”

Gevraagd hoe de filedruk het beste kan worden opgelost, wordt een beter openbaar vervoer het vaakst genoemd (33%), gevolgd door meer wegen aanleggen (29%) en flexibele werktijden (23%).

Een kleine minderheid juicht de plannen van links toe. „Het is nodig om schaarste te beprijzen. Meer asfalt leidt in no time tot meer verkeer en is geen oplossing.” Volgens deze groep is het de enige manier om mensen minder te laten rijden. „Ik werk zelf naast het treinstation, maar toch komen er nog veel te veel mensen met de auto naar kantoor. Niet omdat het ov slecht zou zijn, of lang zou duren, maar omdat sommige mensen nu eenmaal zeggen niet in het ov te willen stappen uit principe en nog liever anderhalf uur in de file te willen staan, dan 30 minuten in de trein te zitten.”

Margo Stols