1334955
Wat U Zegt

Meerderheid omarmt leerlingvolgsysteem op scholen

Uitslag stelling: Eindtoets momentopname

1 / 2

De eindtoets die mede bepaalt naar welke middelbare school kinderen gaan, wordt te belangrijk wordt gemaakt. Dat vindt driekwart van de stellingdeelnemers. ’School, media en ouders’, doen daaraan mee, stelt een ouder met ervaring.

1 / 2

Andere respondenten vinden de testen niet relevant. „Een momentopname”, is een veel gehoorde reactie. Velen staan achter het leerlingvolgsysteem dat de voortgang van kinderen over hun hele schoolcarrière meet, in plaats van alleen aan het einde van groep 8. Een leraar met 41 jaar ervaring in het onderwijs benadrukt: „De toets is slechts een hulpmiddel en geen doel op zich.”

Weliswaar bepaalt de school naar welk voortgezet onderwijs een leerling gaat, maar dit advies kan naar boven worden bijgesteld aan de hand van de uitslag van de eindtoets. Dit gebeurt in tien procent van de gevallen. Dat vindt een meerderheid van de stemmers een acceptabel percentage.

Een kleine meerderheid denkt dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kans hebben op een havo- of vwo-schooladvies. Veruit de meesten denken dat hoogopgeleide ouders vaker hun zin doordrukken om zo een ’hoog’ schooladvies (havo / vwo / gymnsium) te bemachtigen.

„De eindtoets is de enige manier waarop je vooroordelen van leerkrachten kunt bestrijden. Ik had te maken met een leraar die mij niet mocht en mijn ouders trapten erin. Ik heb dit te lage schooladvies de rest van mijn leven nooit meer kunnen inhalen”, spreekt een duidelijke voorstander van een objectieve toets. „Leraren nemen laagopgeleide ouders - zoals die van mij - niet serieus. Ik kreeg vmbo-k-advies”, zo schrijft iemand anders. „Dit jaar doe ik eindexamen vwo”, vervolgt deze.

De vraag of kinderen in Nederland evenveel kansen hebben in het onderwijs, verdeelt de stemmers. Niet acceptabel vinden veruit de meesten het grote kwaliteitsverschil tussen scholen, zoals vorig week de Inspectie van het Onderwijs concludeerde. Op de ene school kan een kind met dezelfde achtergrond en capaciteiten vwo-niveau halen, terwijl het op de andere school niet verder komt dan vmbo-t. „Er zijn veel slechte basisscholen. Daarom alleen al is het goed dat ieder kind in Nederland die toets maakt”, zo schrijft iemand die veel waarde hecht aan de eindtoets. „Zo kun je tenminste vergelijken.”

Of dat vergelijken echt goed kan, betwijfelen sommigen. Dat komt doordat er tegenwoordig niet alleen Cito-eindtoetsen zijn, maar ook testen van andere aanbieders. Veruit de meeste stemmers weten eigenlijk niet of dat veel uitmaakt. Bijna iedereen vindt wel dat het nieuw te vormen kabinet het bestrijden van dit niveauverschil voorrang moet geven. Veel stemmers vinden dat het onderwijs op dit moment niet deugt. Iemand oppert dat het niveauverschil komt door alle verschillende vormen van onderwijs die er zijn. „Er moet openbaar onderwijs komen, met strenge regelgeving en een eenduidig niveau.”

Veel respondenten vinden dat het keuzemoment voor de middelbare school te vroeg komt in het leven van scholieren. „Sommige kinderen zijn laatbloeiers”, beargumenteren velen. Ondanks dat het volgens velen te vroeg komt, vinden de meesten de keuze voor de middelbare school wel een heel belangrijk moment. „Het is bepalend voor succes in je leven”, meent de meerderheid.

Martine de Vente