Wat U Zegt/De Kwestie
1336391642
De Kwestie
De Kwestie: Angst voor kernenergie

’Kernenergie is logische stap’

Als we dan zo nodig van het gas af moeten, dan is er voor veruit de meeste reageerders op De Kwestie maar één oplossing: kernenergie.

Tsjernobyl was vreselijk, Fukushima was een waarschuwing, maar feitelijk hebben ongelukken met kerncentrales maar heel weinig dodelijke slachtoffers geëist. En, zoals Johannes Particulier het uitdrukt: „Tegen kernenergie zijn vanwege Tsjernobyl en Fukushima is net zo rationeel als tegen auto’s zijn omdat de Ford Model T geen airbags had. De techniek staat niet stil en de veiligheid is heel hoog.”

Dat grote verschil tussen de huidige stand van de techniek en de gebrekkige staat van de kerncentrale in Tsjernobyl en ook nog het falende management daar is voor de meeste mensen aanleiding kernenergie ’veilig genoeg’ te verklaren. Gewoon zegt dan ook: „Ik woon liever naast een kerncentrale dan naast een bio-, gas- of kolencentrale. En ik heb liever radioactief afval in een container dan CO2 verdund in de lucht.”

Borssele

Jvandenberg denkt daar hetzelfde over: „Tsjernobyl was een primitief Sovjet-wrak, met technologie uit de jaren ’50, bediend door slecht opgeleid personeel. Dat complex valt zelfs niet te vergelijken met een drukwaterreactor zoals die van Borssele, die al 45 jaar zeer betrouwbaar werkt. En zelfs de Borssele-reactor is niet te vergelijken met kerntechnologie anno 2021. Als ik een achtertuin had, dan mag daar honderd keer liever een kernreactor staan dan een windmolen die maar een zesde van de tijd werkt.”

Niet iedereen - verre van dat - is ervan overtuigd dat de ’klimaatdoelen’ heilig verklaard moeten worden, maar als we ze dan toch nastreven, dan kan dat eigenlijk niet zonder kernenergie, denken de meeste reageerders. Josephina2: „Tsjernobyl is nog steeds een schrikbeeld maar zonder kernenergie zijn de doelstellingen uit het Klimaatakkoord onhaalbaar.” Dat denkt ook Jannigje: „Technologie is ook op het gebied van kerncentrales verbeterd. We zullen een keuze moeten maken voor kernenergie wil je het land niet volplempen met windturbines en zonneparken.”

Afval

Tegenstanders van kernenergie zijn er ook, en die zijn er al tientallen jaren. Vooral het afval baart mensen zorgen. Ts39 bijvoorbeeld: „Ik dacht dat het de bedoeling was om te kijken naar een betere oplossing die ook voor onze kinderen en verder een zorg minder opleveren. Een vorm van kernenergie zal best een goede oplossing zijn voor de toekomst. De huidige vorm van kernenergie is dat niet. Stel dat alleen al alle huidige kerncentrales zouden stoppen: wat een enorme berg troep dit al oplevert en hoelang het duurt voor je er klaar mee bent... Graag realistisch blijven en niet alleen aan je eigen denken op de korte termijn.” Ook Janvan75 zegt ’nee’: „Kernenergie is geen optie: kennis ontbreekt, kostprijs te hoog en als het misgaat is het rampzalig... En het afval gaat langer mee dan onze beschaving.”

"Rampen door menselijke tekortkomingen. Daar word je bang van"

Vermaningc denkt dat die ongelukken met Tsjernobyl en Fukushima ook in de moderne tijd kunnen gebeuren, want de mens is erbij betrokken: „De centrale van Fukushima staat op de verkeerde plek, in Tsjernobyl hadden ze nooit een test mogen doen zonder goede afspraken en bekwaam personeel. In Harrisburg werd onvoldoende gereageerd op situaties. Kortom: allemaal menselijke tekortkomingen. Ja, daar word je bang van.”

Noordzee

Anderen denken dat het in deze tijd veel minder risicovol is. Dirkb50: „Men kan de kennis van de jaren ’80 niet vergelijken met de kennis van nu. De ontwerpers en technici die ze moeten bouwen weten veel meer wat kan en mag dan toen. Ook de operators worden beter opgeleid en strenger gecontroleerd. Maar volgens mij zou het wel beter zijn om ergens op een redelijk ondiepe plek in de Noordzee een eiland te maken voor één of meerdere kerncentrales. Zo kunnen meerdere landen meeprofiteren, als gezamenlijk project, in plaats van vele windmolens.”

Ook Paranormal Investigator wil het kernenergievraagstuk liever naar het heden trekken: „Je kan toch niet in een schrikbeeld blijven hangen? Die Tsjernobyl-centrale was in de jaren ’70 gebouwd. Toen waren de veiligheidseisen niet zo hoog als nu. De veiligheidseisen van een auto uit de jaren ’70 waren ook niet zo hoog als nu.”

En als het erop aankomt, is kernenergie schoner dan alle alternatieven, zegt Condor_700: „Als de voordelen groter zijn dan de nadelen, dan gewoon een paar van die dingen neerzetten. Dat is beter dan de boomgestookte energiecentrales.”

De Kwestie: Angst voor kernenergieLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover