Nieuws/Wat U Zegt
1347881
Wat U Zegt

'Vak meester promoten'

Als er nu geen maatregelen getroffen worden zal er over acht jaar een tekort van 10.000 leraren bij de basisschool een feit zijn, met alle desastreuze gevolgen die daaruit voortvloeien, meent Frans Boomer.

Op dit moment is er een chronisch tekort aan meesters want op slechts één van de zes basisscholen is een meester aanwezig. Dat is een onverteerbare situatie, die snel opgelost dient te worden met allerlei maatregelen, die het vak van meester moeten promoten.

Allereerst moet bij de opleiding op het pabo rekening gehouden worden met de wensen en voorkeuren van de studenten, want het is een bekend gegeven dat vooral mannelijke studenten vaak uitsluitend belangstelling hebben voor een baan als meester in de bovenbouw. Na de opleiding dienen meesters en juffen, die fulltime werken in de bovenbouw een naar verhouding hoger salaris ontvangen dan de parttime juffen en meesters in de onderbouw.

Voorts zal het volgende kabinet toch zijn portemonnee moeten trekken en de meesters en juffen, die fulltime werken ,en het eerste jaar volmaken belonen met een bonus van 1.000 euro netto aan het eind van het jaar. Vervolgens komt daar ieder volgend jaar een bedrag van 500 euro netto bovenop met een maximum van 3000 euro netto na 5 jaar. De maximum bonus van 3000 euro moet dan gehandhaafd blijven gedurende het gehele dienstverband van de meester of juf.

De leraren, die parttime werken, worden beloond met een lagere bonus, die in verhouding staat tot het aantal gewerkte uren. De eigen inbreng in de opleiding en de financiële beloning aan het eind van elk jaar, moet het vak van vooral meester weer aantrekkelijk maken.

Frans Boomer, Nieuwegein