Nieuws/Wat U Zegt
1348982
Wat U Zegt

Vmbo’ers vergeten

Al jaren verbaast het ons dat de media groot melding maken van de ’start van de examenperiode’ terwijl de leerlingen in het beroepsgerichte vmbo al vóór de meivakantie hun praktijkexamens afgerond hebben, laat Edith Hogenes van het Haarlem College weten.

 Afgelopen maandag al zijn hun theorie-examens gestart, maar daar lees je niets over. Jammer en onterecht dat deze grootste groep leerlingen in de media en dus in de beeldvorming vergeten wordt.

Edith Hogenes

(Haarlem College)