Nieuws/Wat U Zegt
1353848383
Wat U Zegt

Respondenten steunen festivalverbod in Hellendoorn

Uitslag stelling: ’Eerste stap in drugsstrijd’

Het verbieden van festivals vanwege drugsgebruik is een goede zaak. Althans, dat vindt zo’n driekwart van de stellingdeelnemers. „Het is een teken dat het probleem serieus genomen wordt. En hopelijk de eerste stap in de totale drugsbestrijding.”

De beslissing van burgemeester Raven van de gemeente Hellendoorn om het plaatselijke Hardshock Festival om deze reden geen vergunning meer te geven, wordt dan ook door veel deelnemers toegejuicht. „Men kan kenbaar niet feesten of die rotzooi moet eraan te pas komen, ik vind dat erg zorgwekkend”, schrijft iemand. „Dit soort verboden zijn een goede zaak want dat gedogen leidt nergens toe”, stelt een ander. „Een mens heeft behoefte aan grenzen en die kunnen ze dus blijkbaar niet zelf aangeven. En een ander stelt: „Festivals zijn voor velen de eerste gelegenheid waar ze drugs gebruiken, dus verbieden die hap.”

Sommigen zien een verbod ook als een goede stap in de juiste richting. „Alle verboden op drugsgebruik zullen uiteindelijk enig effect hebben op het bestrijden ervan. Het resultaat van de angst om het gebruik te verbieden veroorzaakt een maatschappelijk probleem namelijk dat het gebruik normaal is. Het argument dat het dan ondergronds gaat, is je grootste flauwekul”, analyseert iemand, die vervolgt: „Door al het gedogen glijden we af naar wetteloosheid. Wat daar in de toekomst de gevolgen van zijn laat zich raden.”

Deze respondent is niet alleen in zijn mening dat het gebruik van drugs op festivals een symptoom is van een dieperliggend maatschappelijk verschijnsel, namelijk de normalisering van drugsgebruik. Ca. 77 procent van de deelnemers is daarvan overtuigd. „Op festivals en in nachtclubs staat iedereen tegenwoordig stijf van de drugs. Onder de huidige jeugd op middelbare scholen is het normaal om dagelijks te gebruiken. Het is een zorgelijke ontwikkeling”, vindt een respondent. „Iedereen die het normaal is gaan vinden om een pilletje te pakken, zal zich ervan bewust moeten worden dat dit gedrag een crimineel milieu creëert wat steeds groter wordt”, schrijft een ander.

Een aanzienlijk deel (71 procent) denkt dat het zou kunnen helpen als, naast het produceren en verhandelen van drugs, ook het gebruik ervan strafbaar wordt. „Drugsgebruik moet flink bestraft worden”, stelt een voorstander van de harde lijn. Een ander heeft zelfs al nagedacht over een strafsysteem: „Begin met een boete van 100 euro en verdubbel dit per gram”, stelt deze voor. „En maak de gebruikers bij naam en woonplaats bekend zodat ook hun werkgever dat te horen krijgt en eventueel maatregelen kan nemen.”

Andere respondenten geloven juist dat legalisering kan helpen het drugsprobleem in ons land in te dammen. „Legaliseren en voorlichten is een betere oplossing dan verbieden”, denkt een tegenstander van de stelling. „Kijk maar naar ons softdrugsbeleid: de consumptie van wiet in ons land is niet hoger dan in landen waar het streng verboden is.”

Meerderen vinden dat drugs hetzelfde behandeld zou moeten worden als alcohol; de term ‘betutteling’ valt ook regelmatig in deze context. „Als je begint met festivals te verbieden om die reden, moet je bijvoorbeeld ook de bierverkoop tijdens een festival meewegen. Alcohol is namelijk ook een drug.”