Nieuws/Wat U Zegt
1355841483
Wat U Zegt

’Niets ’groens’ aan windmolens’

Windmolens zijn zeer gevaarlijk voor vogels (jaarlijks 50.0000 dode vogels door botsingen met windmolens), ze geven geluidoverlast en horizonvervuiling, weet Alphons Mantel.

Er sterven 4 miljard insecten per dag door botsingen met windmolens volgens recent Duits onderzoek. Daarnaast veroorzaken de trillingen op de grond bij de bouw van windmolens in zeekoersverstoringen bij dolfijnen, zeehonden en beperken de zeeplantengroei. Visvangst rondom deze windmolens is niet meer mogelijk; dat is dus inkomstenderving voor de vissers.

Bovendien staan windmolens – zowel op het land als ter zee - opvallend vaak stil bij gebrek aan wind; dus hoe groot kan het energetisch en financieel rendement zijn? Per megawatt zijn de kosten ca. 300.000 euro per jaar voor de belastingbetaler (volgens de Groene Rekenkamer); dit is extreem duur in verhouding tot alle andere soorten van elektraopwekking.

Alphons Mantel

Utrecht