Nieuws/Wat U Zegt
1357706
Wat U Zegt

’Einde schaatssport nabij’

Het winterseizoen breekt weer langzaam aan, maar toch hebben veel kunstijsbanen een terugloop van bezoekers en actieve leden te verwachten. Mario Verhees ziet het somber in voor de schaatssport.

De jongeren van deze tijd hebben vaak geen boodschap meer aan de schaatssport of het sporten in het algemeen, want zij zijn op dit moment veel meer geïnteresseerd in het digitale tijdperk, terwijl vele van hen -als ik zo links en rechts kijk- toch wel wat extra beweging zouden kunnen gebruiken.

Ook gezien de temperatuurstijgingen de we volgens deskundigen in de toekomst mogen verwachten zal verdere afkalving van deze sport te verwachten zijn, en zullen we ons erbij moeten neerleggen dat op lange termijn deze traditionele sport zal verdwijnen en dat de generatie van Ard, Keesie en Adje Keulen Deelstra, die in het verleden de Nederlandse schaatssport groot gemaakt heeft, nooit meer zal wederkeren.

Mario Verhees, Asten