Nieuws/Wat U Zegt
1358760
Wat U Zegt

’Reïntegratiekosten’

Wat mij opvalt bij de kosten over doorbetaling loon bij ziekte tot maximaal twee jaar, waartegen je je kunt verzekeren, is het onderbelicht blijven van de kosten voor het reïntegratietraject. Een traject dat kan oplopen tot vele duizenden euro’s, waartegen je je niet kunt verzekeren.