Nieuws/Wat U Zegt
1358871
Wat U Zegt

Deelnemers zien weren auto’s als symboolpolitiek

Uitslag stelling: Milieuzones steden onzin

Deelnemers aan de stelling zijn tegen milieuzones in grote steden. In Utrecht, Rotterdam en Amsterdam mogen 'vieze' auto's het centrum niet meer in, op straffe van een flinke boete. Toch blijkt het effect voor de luchtkwaliteit niet aangetoond.

Milieuzones in grote steden vinden de stemmers dan ook geen goed idee. Velen noemen het instellen van een dergelijke zone een 'linkse hobby'. ,,Alsof de vervuilde lucht ophoudt bij de grenzen van de stad”, schrijft een stemmer die de zones bestempelt als 'onzin'. Toch zijn er ook voorstanders van de milieuzone. ,,Steden moeten weer op adem komen”, zo reageert iemand. ,,Laat iedereen de auto zetten in een P+R en met schoon vervoer naar het centrum komen."

De respondenten vinden in meerderheid niet dat auto's een grotere bijdrage leveren aan de slechte luchtkwaliteit dan andere vervuilers. ,,Allemaal symboolpolitiek. In Rotterdam en Amsterdam leggen cruiseboten aan, die in een uur meer uitstoot hebben dan het hele verkeer bij elkaar.” Toch denkt een voorstander van milieuzones wel dat 'alle beetjes helpen'. Dus: én vervuilende auto's verbieden, én kolencentrales én vervuilende industrie.

Wel denken de meeste respondenten dat bewoners van steden meer gezondheidsproblemen hebben door luchtvervuiling dan anderen die elders wonen. Een voorstander van milieuzones gelooft daarom ook dat deze helpen gezondheidsproblemen als de longziekte COPD te voorkomen. Sommige tegenstanders vinden gezondheid een oneigenlijk argument voor milieuzones.

De krant berichtte deze week dat miljoenen euro's boetes voor het overtreden van de milieuzone verdwijnen in de kas van de Rijksoverheid en niet in die van de gemeenten. De meeste deelnemers vinden dat prima zo. Een respondent is verbaasd: ,,De overheid staat toe dat je in zo'n auto mag rijden, maar je krijgt er dus wel een boete voor."

Een van de klachten over de milieuzones, is dat ze slecht staan aangegeven en dat overtreders daardoor boetes oplopen. Waar zo'n zone is, is volgens de meeste stemmers niet duidelijk genoeg. Een stemmer schrijft in Amsterdam te zijn beboet toen deze met opa in de camper een dagje naar Artis wilde. ,,Dat bord was me tijdens het rijden echt niet opgevallen. Voor de boete, 99 euro, had ik wel een leukere bestemming geweten.”

Vervuilende auto's verbieden in het hele land, vinden stemmers geen goed idee. Ook vindt een minderheid dat elektrische auto's door de overheid meer moeten worden gestimuleerd. Auto's helemaal weren uit de binnenstad, vindt maar een kwart van de stemmers een goed idee.

De helft denkt dat het een stuk beter zal gaan met de luchtkwaliteit als snorscooters worden verboden in de steden. Een deelnemer zegt hierover: ,,Het aantal vervuilende auto's is klein ten opzichte van al die brom- en snorfietsers. Die zijn echt honderden malen vervuilender.”

Een van de manieren die grote steden nu al toepassen om auto's terug te dringen, zijn de forse parkeertarieven voor het stallen van auto's in stadscentra. Voor de stemmers werkt dat. Driekwart laat zich door hoge parkeertarieven weerhouden om een stad te bezoeken. Respondenten zijn ook geen fan van het autoluw maken van binnensteden. Voor twee derde is dat een reden om niet de stad in te gaan.