Nieuws/Wat U Zegt
1362098
Wat U Zegt

Deelnemers: ’Genoeg bezuinigingsmogelijkheden NPO’

Uitslag stelling: Rekening niet bij de kijker

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) moet de broekriem strakker aantrekken en het dreigende tekort door teruglopende advertentie-inkomsten niet op de kijker afwentelen. Dat vindt de overgrote meerderheid van de deelnemers aan de stelling.

De publieke omroep stevent af op een tekort van 60 miljoen euro in 2019. Minister Arie Slob (Media) houdt zijn hand echter stevig op de knip en maakte maandag tijdens het debat over de mediabegroting in de Tweede Kamer duidelijk dat de NPO het gat moet dichten door te bezuinigen. Dit wordt gesteund door 88 procent van de deelnemers.

NPO-topvrouw Shula Rijxman liet in een interview in deze krant weten een toeslag voor doorgifte van publieke zenders te overwegen. Die toeslag moeten de kabelbedrijven dan betalen, maar de rekening ligt uiteindelijk bij de consument. Maar liefst 94 procent vindt het niet terecht dat de NPO zo de consument laat opdraaien voor het tekort. ,,Dit is absurd! We betalen dan dubbel: via belastingen en ook nog via het tv-abonnement”, zegt een verongelijkte deelnemer.

Ruim negen op de tien respondenten denken dat de NPO, ondanks eerdere bezuinigingen, nog wel wat vet op de botten heeft zitten. Er is ruimte voor extra kostenbesparingen, verwacht deze groep. ,,Begin met het terugdraaien van de salarissen van de grootverdieners. Daar bespaar je al tonnen, misschien wel miljoenen mee”, oppert iemand. Een andere manier om de uitgaven terug te brengen is het schrappen van de zender NPO3. Acht op de tien deelnemers vinden dat een goed idee. Bezuinigingsmogelijkheden zien lezers verder genoeg: geen dure sportcontracten meer afsluiten, minder reisprogramma’s en snijden in het management. Een respondent ergert zich aan de vele ‘ongetwijfeld dure’ BN’ers die bij de publieke omroep regelmatig de revue passeren. „Schrap de sterren en gebruik meer jong talent.”

De NPO ontvangt jaarlijks 800 miljoen euro van de overheid. Driekwart vindt dit bedrag te hoog, 14 procent vindt het precies goed en slechts 3 procent vindt dat er wel wat bij mag. „De publieke omroep heeft 800 miljoen meer inkomsten dan de commerciëlen en komt nog geld tekort?”, verwondert iemand zich. Ruim de helft vindt er sprake is van oneerlijke concurrentie ten opzichte van commerciële media. Bijna zes op de tien vinden dan ook dat de Tweede Kamer haast moet maken met de wet die in de steigers is gezet om de Autoriteit Consument en Markt (ACM) meer macht te geven zodat deze kan toetsen of de publieke omroep niet te marktverstorend werkt.

De algehele opvatting van lezers is dat er duidelijkheid moet zijn over de uitgaven van de publieke omroep. ,,Transparantie, dat mag toch wel voor die 800 miljoen!” Bijna alle deelnemers willen daarom dat een onafhankelijke derde, zoals de Algemene Rekenkamer, de boekhouding van de publieke omroep onder de loep neemt. Ook moet de NPO volgens respondenten helder aangeven wat programma’s kosten. Het scharen van ‘Boer zoekt Vrouw’ onder de noemer ’human interest’ noemt 84 procent misleidend. Ruim de helft vindt dat amusement geen taak van de publieke omroep zou moeten zijn. ,,Amusement wordt al voldoende verzorgd door de commerciële zenders. Zij kunnen dat net zo goed, maar dan zonder subsidie.”