Nieuws/Wat U Zegt
1363136
Wat U Zegt

Ombudsman: Wij gaan weer naar school

De schoolvakantie zit er voor veel kinderen alweer op. Over straten in de buurt van scholen hangen weer de spandoeken ’Wij gaan weer naar school’. In Bunde, een dorp in de gemeente Meerssen, werd de Kersenlaan vlak voor de zomervakantie afgesloten. Zo was het veiliger voor alle lopende en fietsende kinderen naar de scholen en kinderopvang. Maar daar was Jean* niet blij mee, het gebeurde namelijk onverwachts.

In de buurt van de Kersenlaan zijn twee basisscholen en een kinderopvang. ’s Morgens en ’s middags is het een komen en gaan van ouders met hun kinderen, te voet, met de fiets of met de auto. Omwonenden, directies van de basisscholen en het kinderdagverblijf én de ouders hadden de gemeente gevraagd om hier wat aan te doen. De gemeente ging voortvarend aan de slag.

Op 8 juni publiceerde de gemeente in het weekblad De Geulbode het ontwerp-verkeersbesluit om de Kersenlaan af te sluiten. De volgende dag gingen de mannen van gemeentewerken aan de slag. De Kersenlaan werd meteen afgesloten. Zes weken later publiceerde de gemeente het definitieve besluit van de afsluiting van de straat.

Jean woont aan de Kersenlaan en omdat de straat nu eenrichtingsverkeer is geworden, moet hij omrijden om bij zijn huis te komen. Hij vindt het raar dat de gemeente plotseling de weg afsluit. De onveilige situatie is al vanaf 1999 bij de gemeente bekend. Er is dus geen dringende noodzaak om de weg plotseling af te sluiten. Hij klaagt bij de gemeente, maar de gemeente zegt dat hij naar de rechter kan gaan.

Daar is het Jean niet om te doen. Door de straat zo plotseling af te sluiten, heeft hij geen bezwaar kunnen maken. Er was geen noodsituatie, de weg hoefde niet gerepareerd te worden, er was geen sprake van een doorweekte toestand of dreigend gevaar. Hij belt ons en wij vragen de gemeente waarom de weg zo snel moest worden afgesloten zonder dat er een definitief besluit was.

Volgens de gemeente ging om het ’onverwijld bewerkstelligen van meer verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen’. Omdat de gemeente het een experiment noemde, hoefde er geen definitief besluit worden genomen. Maar wij zijn het niet met de gemeente eens. Deze situatie was niet van de een op de andere dag ontstaan. De gemeente had zich beter moeten voorbereiden en eerst een verkeersbesluit moeten nemen en pas daarna de weg mogen afsluiten. Op die manier kunnen burgers wel gebruik maken van hun recht om in bezwaar te gaan tegen een besluit van de overheid, dat noemen we fair play.

* gefingeerde naam