Nieuws/Wat U Zegt
1363419
Wat U Zegt

’Het is een realiteit waar we mee moeten leren leven’

Uitslag Stelling: Niet zwichten voor terreur

De aanslag op de populaire Ramblas in Barcelona is voor het merendeel van de deelnemers aan de Stelling van de Dag geen reden om drukke toeristische plekken te gaan mijden: 57 procent laat zich niet afschrikken door angst voor zulke terreurdaden.

Een respondent schrijft: „Ik vind het vreselijk dat er aanslagen gepleegd worden. Maar ik voel daardoor ook juist een steeds sterker wordende overtuiging dat we moeten vasthouden aan onze vrijheid om overal naartoe te gaan waar we willen.”

Het merendeel van de stemmers is erg geschokt door de gebeurtenissen. „Verschrikkelijk dat brave burgers gedood worden en gewond raken door niets ontziende terroristen”, reageert iemand. Een ander: „Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat mensen die verschillen van geloof of overtuiging niet vreedzaam kunnen samenleven”.

Maar ook al zeggen veel respondenten zich niet door terreur te laten weerhouden om op vakantie te gaan naar populaire plaatsen, bijna 60 procent denkt wel dat het toerisme te lijden heeft onder een aanslag zoals in Barcelona.

De CIA had enkele maanden geleden al gewaarschuwd dat de Ramblas wel eens het doelwit van een terroristische aanslag zou kunnen zijn. De meeste stellingdeelnemers zijn daarom van mening dat de Spaanse autoriteiten meer veiligheidsmaatregelen hadden moeten nemen. „Waar waren de betonblokken op de Ramblas?”, vraagt iemand zich af.

Maar er zijn ook veel respondenten die betwijfelen of strengere maatregelen een aanslag als deze hadden kunnen voorkomen. „Terrorisme is onvoorspelbaar”.

Sommige respondenten zijn van mening dat de aandacht voor terreur te veel wordt uitvergroot. „Koren op de molen van IS. Zij zijn erop uit om angst te zaaien. Men moet daar niet aan toegeven.”

Het vertrouwen in de Nederlandse aanpak om terrorisme te bestrijden is overigens niet heel groot. Slechts 15 procent denkt dat onze veiligheidsdiensten en overheid genoeg maatregelen hebben genomen om het risico op aanslagen zo klein mogelijk te houden. Een meerderheid vindt dat de aanslag in Barcelona aanleiding geeft om over te gaan tot verscherpte maatregelen.

Bijna iedereen denkt dat de terugkeer van jihadisten naar ons land – nu IS terrein verliest- de kans op aanslagen zal vergroten. Het moet ze onmogelijk gemaakt worden om terug te keren, aldus de respondenten. Als oplossing wordt regelmatig het intrekken van paspoorten aangedragen. Of zoals iemand schrijft: „Het is beter om mensen van wie men weet of vermoedt dat ze verkeerde bedoelingen hebben, terug te sturen”. En een ander zegt: „Zolang de grenzen open blijven en er geen zicht is op wie er binnenkomt zullen we dit houden.”

Meer dan 90 procent is ervan overtuigd dat het een kwestie van tijd is voordat Nederland ’aan de beurt’ is. Desondanks zeggen twee op de drie niet bang te zijn om zelf slachtoffer te worden van een aanslag.

Maar de angst sluipt er bij sommigen toch in. „Mijn verstand zegt: laat je niet gek maken, dat willen ze graag. Maar m’n gevoel zegt anders. Dat roept keihard: blijf weg van grote menigten. Ook is het al zover dat ik als ik naar een druk evenement ga, kijk wat de vluchtroute is en of alles goed gebarricadeerd is. De spontane blijdschap van leuk bedoelde activiteiten is weg.”