1363722
Wat U Zegt

’Wonen binnen gemeente’

Best.

Best.

Een burgemeester wordt verondersteld te wonen binnen de gemeente waar hij dat ambt bekleedt. Hij of zij krijgt een redelijke verhuistermijn, maar dan moet het gepiept zijn. Er blijven zondaars hiertegen. En prompt wordt er geopperd dat het misschien niet hoeft.

Best.

Best.

Maar dat is toch onzin? Als je solliciteert als burgemeester dan weet je wat de consequentie is als je wordt benoemd. Nu wordt er gezegd: maar als hij in de buurt woont, hoeft het niet. Maar wat is in de buurt? Tien kilometer, 50, 200? Dat is geen van alle erg ver weg. Maar wel uiterst onhandig bij spoedgevallen. Dus gewoon volgens afspraak: wonen binnen de gemeente. En anders opstappen. Zonder wachtgeld.

R. Schulte, Helvoirt