Nieuws/Wat U Zegt
1364166
Wat U Zegt

Meerderheid niet bezorgd over klimaatverandering

Uitslag Stelling: ’De natuur gaat haar gang'

De meerderheid van de stellingdeelnemers vindt niet dat we het extreme weer dat Europa teistert aan onszelf te danken hebben. Ruim twee derde heeft ook niet het idee dat er tegenwoordig meer regen valt of dat er warmere zomers zijn.

Wel is vrijwel iedereen het erover eens dat de mens wel degelijk bijdraagt aan milieuvervuiling, wat klimaatverandering teweeg brengt. Bijna 40 procent maakt zich daarom wel degelijk zorgen over de extreme weersomstandigheden in Europa. Opvallend is dat de jongere generatie in de leeftijd tot 45 jaar meer de schuld bij zichzelf legt dan de generaties van voor 1972.

 

Veel van deze respondenten verwijzen naar een recent Europees onderzoek waaruit blijkt dat klimaatverandering tegen het einde van de eeuw 150.00 Europeanen per jaar het leven kan kosten. Een lezer schrijft: „Naar het rapport van de Club van Rome (1972) is niet geluisterd, men heeft vooral oog voor winstmaximalisatie.” Ook wordt door velen de ’exorbitante’ bevolkingsgroei als probleem aangemerkt.

 

Klimaatsceptici onder de respondenten verwijzen vooral naar voortdurende klimaatschommelingen door de eeuwen heen. „Onze planeet is niet meer dan een speldenprik in het heelal. Weersveranderingen zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven”, zo schrijft iemand.

 

Toch leggen ook veel tegenstemmers de verantwoordelijkheid deels bij de mens neer:  „Er is in de geschiedenis van de aarde al heel vaak een klimaatwijziging geweest. Desondanks denk ik dat het uitputten van fossiele brandstoffen, ontbossing en vervuiling van onze planeet een hele slechte zaak is. Er zijn te veel exemplaren van de menselijke soort op aarde”, luidt een reactie.

 

Het merendeel van de respondenten die zich verantwoordelijk voelen voor de weerschommelingen zegt de afgelopen jaren stappen te hebben ondernomen om klimaatverandering tegen te gaan. Ruim twee derde laat vaker de auto staan en verkiest ’groene stroom’ boven fossiele brandstoffen.

 

De nee-stemmers bekommeren zich weinig om alle milieu- en klimaattoestanden. Een van hen zegt: „Er zit te vaak een economisch verdienmodel vast aan milieumaatregelen. Bovendien, als de nood echt zo hoog is, dan zouden zonnepanelen en andere maatregelen ook voor de kleine beurs haalbaar moeten zijn, maar dat zijn ze niet.” Een enkeling beroept zich zelfs op theorieën over wereldpolitiek om ’rijke oliestaten onder de duim te houden’.

 

De vraag of de klimaatontwikkelingen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid verdeelt de stellingdeelnemers. Diegenen die zich zorgen maken over klimaatverandering denken van wel.

 

Ook zijn de meningen verdeeld over de vraag of het nieuwe kabinet meer moet inzetten op milieubeleid, zowel binnen Nederland als internationaal. ’Ja’ zeggen de respondenten die vinden dat het extreme weer onze eigen schuld is. „Dit is een mondiaal probleem”, schrijft iemand in een reactie. ’Nee’ luidt het antwoord van het merendeel van de respondenten die het niet eens zijn met de stelling.

 

Of men nu vindt dat we het extreme weer aan onszelf te danken hebben of niet, de meeste stellingdeelnemers ervaren het als positief dat het vaak een paar graadjes warmer is. „Het maakt de zomer op mooie dagen een stukje aangenamer.”