Nieuws/Wat U Zegt
1364169698
Wat U Zegt

Meerderheid tegen waarschuwingsetiket op alcohol

Uitslag Stelling: Gevaren drank zijn bekend

Twee derde van de stellingdeelnemers zou het geen goed idee vinden als er een gezondheidswaarschuwing kwam voor drank. In Ierland moeten fabrikanten sinds kort op flessen vermelden dat drank bijvoorbeeld de kans op kanker verhoogt.

Een respondent wijst erop dat de mores rondom drank in Ierland anders is dan in Nederland: „De Ieren drinken veel alcohol. Nederland is daar een peutertje bij.”

Slechts een miniem percentage van de respondenten gelooft dat mensen inderdaad minder gaan drinken na een dergelijke waarschuwing. Een respondent: „Het is overheidsbetutteling en net zoals bij die foto’s op sigarettenpakjes helpt het niets.” Van een andere respondent mag het juist allemaal wel wat heftiger. „Laat zien wat de gevolgen zijn, zoals kinderen met een alcoholsyndroom of verkeersongelukken door alcohol.”

Wel geloven de meeste stemmers dat de waarschuwing terecht is: alcohol drinken is inderdaad een gevaar voor de gezondheid. Een stemmer: „We zeggen allemaal wel dat roken slecht is, maar alcohol is misschien wel twintig keer zo verslavend.” Iemand anders somt op: „Het veroorzaakt nierproblemen, kanker en leveraandoeningen. En het is ook heel slecht voor de hersenen van jonge kinderen.”

De antwoorden op de vraag of consumenten in het algemeen meer gewezen moeten worden op de gevaren van drank, laten een verdeeld beeld zien. Een stemmer: „De meesten kennen de gevaren echt wel. Daar nog eens op gewezen worden is vooral betutteling. Je hoeft echt niet alles voor te kauwen.” Een ander: „Goede voorlichting is het beste. De BOB-campagne heeft tenslotte altijd goed gewerkt.”

Een andere maatregel om drankgebruik te verminderen, zou het beperken van de verkrijgbaarheid zijn. Twee derde van de stemmers gelooft niet dat dit helpt. Een reactie: „Verkoop het in speciaalzaken en niet meer in de supermarkt. Neem een voorbeeld aan Zweden.” Een andere respondent schampert dat in Zweden het alcoholgebruik juist nog heel hoog is. „Verkoop in speciaalzaken is de opmaat naar het nog duurder maken van drank, zodat het voor de gewone man niet meer betaalbaar is”, denkt hij.

Ook verdeeld zijn de respondenten over de vraag of drinken van alcohol minder gewoon moet worden gevonden. De ene helft van de stemmers vindt van wel, de andere helft niet. Een reactie: „Pas een nieuwjaarsborrel gehad. Mensen staan toch raar te kijken dat ik met een frisje of een kop thee sta.”

De meesten vinden niet dat Nederlanders te veel drinken. De stemmers zelf vinden ieder geval niet dat zij zelf te veel drinken. Twee derde heeft zich niet voorgenomen om te minderen met alcohol. Ook gelooft maar een kleine meerderheid in Dry January, wat goed zou zijn voor de gezondheid. Een respondent: „Ik werk in een slijterij en merk nu dat het Dry January is, maar reken maar dat deze klanten zich in februari weer helemaal gaan uitleven.”

Wel is een grote meerderheid van de respondenten een groot voorstander van een alcoholslot, dat voorkomt dat bestuurders met drank op gaan rijden. Het afgelopen jaar is het aantal bestuurders dat is betrapt met drank of drugs op namelijk schrikbarend gestegen. Een reactie: „Keihard aanpakken. Want je brengt niet alleen jezelf maar ook anderen in gevaar.”