Nieuws/Wat U Zegt
1366892
Wat U Zegt

Brief 3

’We krijgen stank voor dank’

Advocaat Berman is naar verluidt niet tevreden over het bedrag dat via NL hulporganisaties beschikbaar komt voor Sint Maarten. ’Slechts’ € 13 miljoen geeft inderdaad aan dat veel Nederlanders hun buik vol hebben van allerlei hulporganisaties en van slachtoffers die menen ergens recht op te hebben.

Ze laten die beoordeling graag aan de regering over, die doorgaans met honderden miljoenen strooit. Neen, niet voor binnenlandse noden.

En waarom zou Nederland eventueel de totale schade moeten vergoeden, die Berman maar even op meerdere miljarden raamt zonder zijn eigen bijdrage te vermelden. De bevolking van Sint Maarten heeft zich immers afgewend van het koninkrijk door te kiezen voor een bestuur van corruptie en andere criminaliteit.

L.J.J. Dorrestijn