Nieuws/Wat U Zegt
1368516
Wat U Zegt

Lezersbrief

’EU-Afrika Top lost niets op’

„Zelden een betere column gelezen dan die van Leon de Winter (Tel. 29/11). Ik woonde ruim 6 jaar in Oeganda en Kenia waar ik leiding gaf aan bedrijven.” Lezer Robert van Meerendonk zegt zelf te hebben ervaren hoe de negatieve mentaliteit, de verouderde cultuur en de corruptie welig tiert onder de bevolking.

In het Westen weten veel politici en bestuurders niets van deze desastreuze Afrikaanse normen en waarden en de onuitroeibare aspecten van het leven in Afrika, maar ze denken wel de oplossing, gestoeld op onze verworvenheden, voorhanden te hebben. Afrika is anders. De EU-Afrika Top in Ivoorkust zal niets bijdragen aan de oplossing. Afrikanen moeten zelf hun problemen oplossen.

Robert van Meerendonk, Amsterdam