1369496
Wat U Zegt

Deelnemers: radicale leer ondermijnt democratie

Uitslag Stelling: ’Haatpreken hier uitsluiten’

Dat de uit België verbannen haatimam El Alami Amaouch ongestoord kan preken in Den Haag, wordt door de meeste stellingdeelnemers afgewezen. De overgrote meerderheid (97 procent) wil een predikverbod voor de salafistische sjeik.

’Salafisten doen geen goed aan onze democratie, maar de kracht van onze samenleving is ook minderheden ruimte te geven”, luidt een zeer genuanceerde mening. Deze deelnemer krijgt bijval: „Geen verbod, iedereen mag zich uiten, inclusief geloof.” Maar het zijn slechts enkele respondenten die vinden dat salafisten ook recht hebben op de vrijheid van meningsuiting, hoe verwerpelijk die ook is, zoals sommigen erbij vermelden.

De meeste deelnemers (97 procent) willen dat de overheid stappen neemt om het uiten van salafistisch gedachtegoed, dat jongeren aanzet tot radicalisering, in Nederland te verbieden.

Sommigen merken terecht op dat ideeën vrij zijn. „(Geloofs)overtuigingen kun je niet verbieden”, laat iemand weten. Maar het gaat hier om hét uitventen van een verwerpelijke filosofie, die de bijl legt aan de wortels van de democratie. „Wat erealiseerd kan worden is geen mensen toelaten tot het Westen waarvan men weet dat ze ideologieën aanhangen die niet stroken met de westerse waarden”, meent een deelnemer. Een verbod moet dus geen ruimte geven aan haatpreken, of dat nu in moskeeën, op YouTube of in een andere vorm wordt gebezigd.

De meeste deelnemers menen dat deze religieuze orthodoxe islamitische stroming sowieso ’hier niet thuis hoort’ . „Een geloof dat haat, moord en opstand tegen andere denkbeelden predikt moet per direct verboden worden”, schrijft een tegenstander. Velen beweren ook dat het salafisme niet zozeer een orthodoxe islamitische stroming is, maar eerder een radicale politieke groepering. Zo laat iemand weten: „Wat deze mensen roepen heeft niets met geloof te maken, maar is een poging om de hele wereld naar hun hand te zetten.”

Het gevaar van radicalisering van jongeren door charismatische haatpredikers, zoals imam El Alami Amaouch, wordt door de meesten niet onderschat. „Deze mensen preken haat en verderf en vergiftigen jongere mensen”, klinkt het. Dat de sjeik in België als een gevaar voor de samenleving wordt beschouwd als gevolg van zijn preken, en hier nu ongestoord zijn gang kan gaan, wordt met ongeloof en verbijstering ontvangen bij de meerderheid.

Enkelen menen echter dat een verbod op het uiten van salafistische ideeën of een ban op salafistische organisaties averechts kan werken. „De aanhangers duiken ondergronds als je salafisme verbiedt en dan heb je er helemaal geen zicht meer op.” En het vertrouwen van de deelnemers op het werk van inlichtingendiensten is in dit verband erg laag. Slechts negen procent gelooft dat de AIVD salafistische organisaties en hun vertegenwoordigers goed monitort. Ook is weinig fiducie bij respondenten in het volgen van polderjihadisten. De meesten wensen dat spijtoptanten die vanuit Syrië of Irak willen terugkeren geen toegang meer krijgen tot Nederland . De vrees voor een aanslag hier door teruggekeerde Syriëgangers is groot. Velen willen geen tweede kans voor terugkeerders. Zij zouden het liefst zien dat Nederland de Franse lijn volgt, die jihadisten opspoort en uitschakelt in de strijd.