Nieuws/Wat U Zegt
1369500
Wat U Zegt

’Paspoort haatimam innemen’

Een door België uitgezette haatimam blijkt hier in Nederland geen haarbreed in de weg te worden gelegd en kan gewoon doorgaan met het verspreiden van haat.

Zijn zoon, die thans in België vastzit, zal mogelijk na vrijlating ook naar Nederland komen met dezelfde bedoelingen. Het feit dat hij wel door België kan worden uitgezet maar door Nederland niet, is gelegen in het feit dat hij een Nederlands paspoort heeft. Ongetwijfeld heeft hij ook een Marokkaans paspoort.

Een taak voor de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie, of zo men wilt, Justitie en Veiligheid, is er voor te zorgen dat dit Nederlandse paspoort alsnog wordt ingenomen. Hij heeft immers nog een paspoort. Als tweede dient worden gestopt met het verstrekken van Nederlandse paspoorten aan lieden die reeds een paspoort van een ander land hebben.

Hiermee wordt voorkomen dat zij in Nederland kunnen of moeten blijven wanneer zij zich tegen de Nederlandse rechtsorde keren of weigeren zich aan te passen aan de Nederlandse wetten en normen.

F. Heeffer, Uden