Nieuws/Wat U Zegt
1370135
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Belastingplicht moet óók voor Oranjes gelden’

Herman Matteman vindt het oneerlijk dat de koninklijke familie vrijgesteld is van erf- of schenkbelasting. Prinses Beatrix heeft landgoed De Horsten aan haar zoon Willem-Alexander geschonken. Het landgoed telt ruim 400 hectare, 800 voetbalvelden groot.

Leuk voor de koning. Tot nu toe werd het steeds geërfd, maar prinses Beatrix besloot het bij leven al aan haar zoon te schenken. Over de schenking hoeft geen erf- of schenkbelasting te worden betaald, omdat de koninklijke familie daar vrijgesteld van is.

De waarde van de grond wordt geschat op zo’n 25 miljoen euro. Dat is nog zonder de waarde van de erop gebouwde huizen en gebouwen.De gewone burger mag belastingvrij schenken tot 5320 euro, of éénmalig in het leven een hoger bedrag, maximaal een ton. Wanneer durft de politiek dit eens recht te trekken. Het is toch oneerlijk? Mooie woorden tijdens de troonrede, maar ondertussen de schaapjes op het droge. Iedereen is in Nederland gelijk, maar toch niet (helemaal), toch? Belachelijk!

Herman Matteman, Almere