Nieuws/Wat U Zegt
1371332
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 1: ’Vertrouwen nu al geschaad’

Kabinet Rutte II, VVD en PvdA stond in het teken van bruggenbouwen richting samenleving. In de praktijk is dit totaal niet gelukt. Sterker nog de kloof is alleen maar groter en dieper geworden.

Een record aantal bewindspersonen moest zelfs het speelveld vroegtijdig ruimen. Ook de gedoogsteun van D66 en ChristenUnie kon dit niet voorkomen. Wantrouwen, het niet nakomen van beloften, achterklap en gesjoemel met stemmen van kiezers vierden hoogtij.

Het aanstaande kabinet Rutte III, VVD-CDA-D66-ChristenUnie, met als motto vertrouwen, weet voor aantreden dit al te schaden met hun kabinetsplannen. Gewoon doorgaan op de oude voet en de bevolking gewoon een worst voorhouden die er in zijn geheel niet is. In de gedachte van Informateur Zalm van " veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven" zal de bevolking het de komende kabinetsperiode moeten doen. Of is het weldenkend vermogen van de burger in de afgelopen jaren beter ontwikkeld om alsnog tot een rechtvaardige koersverandering te komen.

J. Werkhoven

STEM

Brief 2: ’Kiezersbedrog van Rutte’

Brief 3: ’Ouderen en zieken de klos’