Nieuws/Wat U Zegt
137665511
Wat U Zegt

’Minder regels, meer handen aan het bed’

Terug naar het ziekenfonds zodat de gezondheid niet afhankelijk is van aandeelhouders. Daarnaast moeten er minder bureaucratische regels komen in de zorg en meer handen aan het bed, schrijft Maarten Zeck.

Als we de zorgmedewerker een hoger salaris gunnen, dan is het gevolg uiteraard hogere uitgaven, maar doen we dat niet dan kan diezelfde zorgmedewerker ervoor kiezen om vervelend te zijn. Hij of zij neemt ontslag en komt dan in dezelfde functie als ZZP-er terug, tegen veel hogere kosten voor hetzelfde werk, niet erg collegiaal, en erg prijsverhogend. Dan lijkt een salarisverhoging voor alle zorgmedewerkers die in dienst zijn toch gunstiger.

Vooruit kijken in Den Haag betekent tegenwoordig, verantwoordelijkheid op tijd afschuiven naar de gemeentes of andere instanties.

Maarten Zeck, Hoorn