Nieuws/Wat U Zegt
1377735502
Wat U Zegt

Brief 1 ’Rutte heeft selectief geheugen’

Tijdens de persconferentie van premier Rutte afgelopen week ging het mede over de onkostenvergoedingen welke onze kamerleden mogen ontvangen. Het was een precair onderwerp, mede omdat wanneer burgers een euro teveel ontvangen er dan een mechanisme in werking treedt welke onevenredig hardvochtig is richting deze burgers, aldus J v.d. Meeren.

Rutte refereert in zijn verdediging over de moraliteit van deze onkostenvergoedingen aan zijn herinnering als zeer geïnteresseerd krantenlezer. Hij herinnerde zich dat deze kwestie tientallen jaren geleden is beschreven in de media. Dan vind ik het erg vreemd dat wanneer er wordt gevraagd naar de burgerdoden die er vielen door Nederlandse bombardementen, een gebeurtenis die toch uitvoerig is beschreven in de media, Rutte hier als ’geïnteresseerd krantenlezer’ geen herinneringen aan heeft.

J.v.d.Meeren,

Eindhoven