Nieuws/Wat U Zegt
1383175000
Wat U Zegt

Lezers: Nieuw deltaplan nodig tegen overstromingen

Uitslag Stelling: ’Wapenen tegen waterramp’

We moeten ons in Nederland beter voorbereiden op nieuwe watersnoodrampen, vindt een ruime meerderheid (79%) van de stellingdeelnemers. Niet per se door het reduceren van de CO2-uitstoot, wel door het versterken van de dijken.

De extreme regenval in Limburg is voorbij, maar de provincie kan de komende jaren waarschijnlijk vaker met zware wateroverlast te maken krijgen. Het gros van de deelnemers is het erover eens: we moeten ons in de toekomst beter wapenen tegen overstromingen zoals we die nu in het zuiden hebben gezien. Maar hoe, daar zijn de meningen over verdeeld. „Sterkere en hogere dijken, en tevens nog meer overloopgebieden waar water kan worden opgeslagen,” stelt een respondent. Daar sluit 69 procent van de respondenten zich bij aan. Slechts 18 procent denkt dat de oplossing ligt in het reduceren van de CO2-uitstoot.

Het gros van de respondenten (67 procent) ziet de watersnood in Limburg als een voorbode voor nieuwe overstromingen, maar slechts een derde denkt dat de wateroverlast te maken heeft met klimaatverandering. „Het feit dat de situatie van nu vergelijkbaar is met die van 1926, geeft aan dat klimaatverandering niet de oorzaak is. Dat is mijn ogen een tekortkoming in de infrastructuur,” schrijft iemand daarover. Een ander stelt: „Al miljoenen jaren heb je klimaatveranderingen, zoals ijstijden en warmere periodes.” Toch zijn er ook respondenten die geloven dat de extreme weersomstandigheden samenhangen met menselijk gedrag. „We moeten klimaatverandering zoveel mogelijk proberen tegen te gaan.”

Naast het versterken van de dijken, noemen velen ook de afvoer van water als een punt dat aandacht verdient. „Zorg ervoor dat het water zoveel mogelijk in de grond kan worden opgenomen, bijvoorbeeld door een verbod op totale betegeling van tuinen,” oppert iemand. „Wat te denken van een ondergrondse afvoer naar lager geleden gebieden?” zegt een ander. Iets meer dan de helft pleit zelfs voor een geheel nieuw deltaplan voor heel Nederland. „Daarin moeten we al onze kennis op het gebied van waterbeheersing in de strijd gooien. En laten we dan Duitsland, België en Luxemburg vooral vragen om mee te doen.”

Veel experts denken dat we ons de komende jaren schrap moeten zetten voor meer overstromingen, met name in kwetsbare gebieden als het zuiden. Dat is vooral een kwestie van leren leven met wateroverlast, denkt 58 procent van de respondenten. We zouden niet alleen moeten kijken naar hoe we watersnood kunnen voorkomen, maar ook hoe we ermee om kunnen gaan. Iemand zegt daarover: „Laten we meer opvang creëren, en mensen ruim van tevoren voorbereiden op eventuele evacuatie. Ook de hulptroepen en brandweer uit de regio moeten goed weten wat te doen. En stel bijvoorbeeld parkeerverboden in op laaggelegen gebieden.” Ook het bouwen rond rivieren wordt veelvuldig aangehaald: „Daar moeten we mee stoppen.” Dat betekent dat huizen die nu in risicogebied staan, onteigend en gesloopt moeten worden.”

Tegenstanders van de stelling menen dat wateroverlast niet altijd te voorkomen is. „De natuur gaat z’n eigen gang. Ik herinner me in 1953 Zeeland nog.” Ook vinden sommigen dat we al genoeg doen om water te weren. „Juist daardoor is erger voorkomen.”