Nieuws/Wat U Zegt
139083
Wat U Zegt

Deelnemers: ’we zien door de bomen het bos niet meer’

Papierwinkel versimpelen

De burger moet zijn eigen zaken weten te regelen, vindt 70 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Iets minder regels en iets meer hulp van de overheid zou wat velen betreft echter wel wenselijk zijn. De burger moet zijn eigen zaken weten te regelen, vindt 70 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Iets minder regels en iets meer hulp van de overheid zou wat velen betreft echter wel wenselijk zijn.

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) overschat de overheid de capaciteiten van de burger om zijn persoonlijke boekhouding zelf op peil te houden. De overheid zou zich hiermee actiever moeten bemoeien, luidt het advies.

Daar is bijna driekwart van de stellingdeelnemers het niet mee eens: „De burger moet juist niet betutteld worden”, reageert een van hen. „De overheid bemoeit zich al veel te veel met de burgers en maakt hen daardoor juist laks en lui.”

Een kwart van de stemmers is van mening dat niet alle burgers zelfredzaam hoeven of kunnen zijn. „Voorbeelden genoeg van mensen die in de schulden raken.” En dan moet de overheid sneller ingrijpen, zo klinkt het: „De overheid moet het op tijd signaleren als mensen niet aan hun verplichtingen voldoen, en hen dan hulp en een cursus aanbieden. Dit om te voorkomen dat ze nog verder in de schulden komen.”

Ruim de helft ondervindt geen moeilijkheden bij het bijhouden van de persoonlijke papierwinkel, 30 procent slechts incidenteel. Voor ruim 10 procent kost het regelen van allerlei noodzakelijke voorzieningen de nodige hoofdbrekens. Laksheid, gebrek aan kennis en vooral een teveel aan regeltjes zijn er de oorzaak van dat mensen in de problemen kunnen komen, zo denken de meeste respondenten.

„Leuker kunnen ze het niet maken, wel moeilijker”, stelt een lezer die klaagt over de belastingaangifte. Belasting wordt door de meesten (41 procent) als grootste struikelblok gezien. Diverse lezers laten de aangifte graag door een accountant of andere deskundige doen.

„De belastingaangifte is elk jaar weer anders”, moppert iemand. Een ander voegt daaraan toe: „De wirwar aan gemeentebelastingen, die bovenop alle andere verplichte maandelijkse lasten komen, zou aan banden moeten worden gelegd.”

Veel deelnemers roepen op tot ’het afschaffen van de vele regeltjes’. Het blijkt daarbij vooral te gaan om diverse toeslagen, volgens een van hen ’een ondoorzichtig oerwoud’ waarin regels langs en door elkaar heen lopen. „De bezem erdoor, korte duidelijke procedures”, luidt het advies. De ’ingewikkelde en steeds veranderende’ regeltjes zijn er de oorzaak van dat de burger door de bomen het bos niet meer ziet. „De burger wordt niet overschat, maar de overheid maakt het zélf nodeloos ingewikkeld.”

Bijna twee derde van de respondenten vindt dat het ook schort aan duidelijke voorlichting. „Het inzetten van deskundiger en behulpzamer helpdeskpersoneel zou in veel gevallen zeer wenselijk zijn”, schrijft iemand die hier slechte ervaringen mee heeft. „Je wordt regelmatig van het bekende kastje naar de muur gestuurd.”

Digitalisering van de diensten is voor de één een zegen, voor de ander een vloek. „Ik kan alles zelf regelen, maar ik laat mijn kinderen de zaken via de computer doen, dat durf ik niet aan”, bekent iemand. „Bij de overheid zitten mensen die van ons geld hebben gestudeerd, maar ze nemen niet de moeite om alles eenvoudiger en begrijpelijker te maken.”

Eline Verburg