Nieuws/Wat U Zegt
1392626004
Wat U Zegt

respondenten: Politietekort vrijbrief voor criminelen

Uitslag Stelling: Veiligheid burger in gevaar

Bijna alle stellingdeelnemers noemen het ‘verontrustend’ dat burgemeesters van grote steden genoodzaakt zijn te gaan snijden in speciale politieteams. De maatregelen zijn nodig omdat er te weinig mensen zijn om al het politiewerk te doen dat er ligt.

Ook gelooft bijna niemand van de stemmers dat de burgemeesters de situatie in de steden nog in de hand hebben. Wel goed vinden ze het dat de zogeheten basisteams met rust worden gelaten en er alleen gesneden wordt in teams die zich bezighouden met speciale opdrachten, zoals het bestrijden van veel voorkomende criminaliteit of het bestrijden van illegale activiteiten in de horeca.

Een cynische reactie: „Als ik een crimineel was, zou ik meteen naar Amsterdam verhuizen. De pakkans is nihil en als ze je pakken, dan krijg je in Nederland nauwelijks straf.”

Bijna alle respondenten denken dat de tekorten bij de politie versterkt worden door het hoge ziekteverzuim. Een reactie: „De reorganisatie van de politie was eigenlijk een bezuiniging. Daar krijgen we nu de rekening van gepresenteerd. Veel hardwerkende politieagenten gaan vaker ziek worden, vooral de ouderen.” Een ander ongewenst effect ervan is corruptie, zo vreest bijna iedereen.

Meer dan de helft van de stemmers zegt zich door de berichtgeving onveiliger te voelen op straat en thuis. Een van hen merkt op: „Ook buiten de Randstad wordt het onveiliger, omdat politie steeds vaker wordt overgeplaatst naar Amsterdam.” Een ander schrijft: „Ik zie nooit meer politie in ons dorp. Als er een surveillance-wagen langskomt, dan is het groot nieuws.”

Dat de tekorten snel worden opgelost, daar hebben veruit de meeste respondenten geen fiducie in. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie heeft weliswaar geld toegezegd, maar dat gaat niet helpen denken ze. Een van de oorzaken van de tekorten is namelijk dat de komende jaren veel politiemensen met pensioen zullen gaan. „Helaas is regeren niet vooruitzien. Het is al twintig jaar bekend dat er overal tekorten zouden ontstaan. De regering heeft helaas alleen maar bezuinigd op het primaire overheidsapparaat, en daarbij zoveel regels ingevoerd dat het onwerkbaar is.”

Ook denkt ruim driekwart dat de politie geen aantrekkelijke werkgever meer is. Iemand pleit voor meer respect voor politiemensen om het werk weer aantrekkelijk te maken. „Agenten zijn altijd de gebeten hond. Alles wordt gefilmd en op social media gezet. De regering moet meer achter de politie gaan staan”, zegt iemand.

De meesten vinden dat agenten in de grote steden beter betaald zouden moeten worden dan hun collega’s in de rest van Nederland, zodat zij voor daar behouden kunnen blijven. Maar anderen vinden dat ze overal beter betaald moeten worden, niet alleen in de stad. Daarbij: „Een stad als Amsterdam kan wel roepen om meer agenten. Maar er zijn helemaal geen huizen voor ze.”

Toch vindt de meerderheid van de respondenten niet dat het oplossen van de tekorten bij de politie prioriteit moet krijgen boven de personeelsproblemen in de zorg en het onderwijs. In Amsterdam zijn deze problemen het grootst. Wat burgemeester Halsema moet doen volgens een van de stemmers is: „Snijden in die linkse hobby’s en grootschalige evenementen en het toerisme terugdringen. Dan heb je ook minder agenten nodig.”