Nieuws/Wat U Zegt
1394275
Wat U Zegt

Controle op hulpgelden

Met betrekking tot de stroom geld die naar Sint-Maarten gaat, kunnen, nee, moeten de volgende vragen gesteld worden. Wie bemenst de nog in te stellen Integriteitskamer? Bestaat deze louter uit mensen van Sint-Maarten dan is corruptie verzekerd, aldus C. van Dijck.

Wat heeft het voor nut dat de huidige premier Rafael Boasman het parlement, waarin volgens deze krant minimaal twee dubieuze kandidaat ministers mogelijk zitting zullen hebben, over de Nederlandse voorwaarden wil laten stemmen? Het is en blijft een zaak van ’op je tellen en op onze centen passen’. Hulpgelden moeten we alleen gedoseerd verstrekken en er moeten vastomlijnde en uitgewerkte wederopbouwplannen tegenover staan.

C.N.H. van Dijck