Nieuws/Wat U Zegt
1399610818
Wat U Zegt

’Niet onder Russisch juk’

Bij de besprekingen over de eenwording van Oost -en West-Duitsland in 1990 zou de toenmalige Russische president Gorbatsjov de garantie hebben gekregen, dat de NAVO niet naar het oosten zou uitbreiden, weet Nol Peels.

In 1956 viel Rusland Hongarije binnen en in 1968 het toenmalige Tsjecho-Slowakije Deze landen waren destijds geen NAVO-lid. Dat inmiddels bijna alle Midden-Europese landen bij de NAVO en de EU horen ligt mijns inziens aan de Midden-Europese landen zelf. Die landen wilden onder het Russische juk weg en hadden met de NAVO de garantie dat Rusland niet gauw opnieuw zou binnenvallen. Bovendien is het niet aan Rusland om te bepalen wat die landen willen.

Nol Peels, Eindhoven