Nieuws/Wat U Zegt
1407641571
Wat U Zegt

Lezers: Wegkijken bij wangedrag moet bestraft worden

Uitslag Stelling: ’Laat ouders maar voelen’

Je moet ouders daar treffen waar het pijn doet, in hun portemonnee. Ruim 90% van de stellingdeelnemers vindt het een goed idee van de VVD om de kinderbijslag te korten van ouders die wegkijken wanneer hun kinderen ontsporen.

De VVD kwam deze week met een initiatiefvoorstel van die strekking. De partij ziet het korten of intrekken van de toeslag als stok achter de deur om ouders meer te betrekken bij problemen met hun kind(eren). Het gaat dan om ouders die het aantoonbaar laten afweten bij de opvoeding. Bijvoorbeeld door niet te komen opdagen bij een afspraak met bureau Halt of de leerplichtambtenaar. De meesten vinden het een goed plan, „maar slechts een eerste stap van vele die gezet moeten worden.”

Vrijwel iedereen is het erover eens dat jongeren makkelijker ontsporen als de ouders niet betrokken zijn. „Als ouder moet je altijd je kinderen in de gaten houden. De vraag stellen hoe kom je daar aan, waar heb jij dat geld vandaan? Hoe kom je aan die jas en hoe betaal jij die scooter/auto? Zo lang kinderen bij hun ouders wonen zijn zij verantwoordelijk en mogen ze controleren. Dat is ook hun plicht.”

Maar niet in alle gevallen zijn de ouders schuldig als het fout gaat, denkt ruim de helft. „Ik ken liefdevolle ouders die alles doen voor hun kinderen, zeer betrokken zijn, maar wiens kinderen door verkeerde vrienden toch ontsporen.”

Sommige respondenten hebben dan ook moeite met het begrip ’aantoonbaar wegkijken’. „Want ik weet hoe verdomd machteloos je kunt zijn als een puber ontspoort. Was het maar zo dat ouders de teugels in handen hebben.”

Burgemeester Marcouch van Arnhem stelde eerder deze week dat ouders van kinderen die ’plotseling’ veel geld hebben medeplichtig zijn aan drugscriminaliteit, als zij niet ingrijpen. Het gros is het hiermee eens. „Dat ouders niet merken dat hun kind ineens veel geld of luxe artikelen heeft, wil er bij mij niet in. Ik zie in mijn buurt jongens en meisjes van 14 en 15 jaar tot twee uur ’s nachts rondhangen en drugs gebruiken. Waar zijn die ouders?”

Maar anderen zeggen: „Het merendeel van deze ’boefjes’ heeft ouders die geen benul hebben van wat hun kinderen uitspoken. Ze zijn zelf vaak slecht op de hoogte van wat er speelt in de maatschappij.”

Hoewel de meesten voorstanders zijn van korten op de kinderbijslag, betwijfelt een derde of ouders hun kinderen daardoor beter in de gaten gaan houden.

Een minderheid is van mening dat korten op de kinderbijslag helemaal geen zin heeft. „Alleen de ouders zijn hier de dupe van. Jongeren zullen nog harder hun best gaan doen om aan crimineel geld te komen”, meent een tegenstander. Hij pleit voor een andere aanpak. „Pak ze hun luxe spullen af. Iemand die niet werkt kan geen jas dragen van 1700 euro of een dure auto bezitten.”

Een andere tegenstander zegt: „Dat VVD-plan is alleen maar leuk voor de bühne. Ga eerst maar eens handhaven en daadwerkelijk straffen. Als de pakkans nihil is maken de wetten ook niets uit.”

Er is maar één oplossing, klinkt het unaniem. „Veel eerder optreden, preventief aanpakken en veel harder en sneller straffen. Niet maandenlang op de wachtlijst voor een foei-gesprek bij Halt. Direct, dezelfde week zit je nog in de bak. Stoppen met vertroetelen en betuttelen.”