Nieuws/Wat U Zegt
1411146837
Wat U Zegt

Brief 1 ’Aanval op Bruins was onterecht’

Het is zeer betreurenswaardig dat een bewindspersoon die zich de laatste weken op uiterst integere en evenwichtige wijze 24 uur per dag heeft ingezet voor de bestrijding van de corona-crisis opstapt, aldus C. van Toorn.

Deze crisis betekent een ongekende aanslag op onze samenleving en de strijd ertegen is van vitaal belang. De wijze waarop minister Bruins door enkele parlementsleden werd aangevallen, had niets te maken met een verschil van inzicht of strategie met betrekking tot de crisis en was slechts gericht op politiek gewin.

Met name de agressieve en onterechte wijze waarop de minister werd aangevallen door Klaver heeft zichtbaar bijgedragen aan het letterlijk onderuit gaan van de minister. Zonder dat er aanwijzingen waren dat de overheid werd tegengewerkt bij het zoeken naar beschikbaarheid van steriele en medische materialen of dat daarvoor exorbitante prijzen gevraagd worden, eiste Klaver van de minister dat hij deze materialen zou vorderen. Vaak brengt een crisis het beste in mensen naar boven, maar helaas nu niet altijd.

C. van der Toorn, Oude Wetering