Nieuws/Wat U Zegt
1415367955
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Eindeloze discussie over pensioenstelsel’

Ik heb gedurende mijn werkzame leven bij hetzelfde bedrijf gewerkt, vertelt Otto C. Tempelaars. Het bedrijf had een eigen stichting pensioenfonds waarin jaarlijks door de leiding van het bedrijf een bedrag werd gestort voor de pensioenopbouw van de werknemers.

Het ging om een premievrij pensioenfonds, derhalve hoefden de werknemers geen premie ervoor te betalen. Als elke werkgever verplicht wordt gesteld als onderdeel van het pakket arbeidsvoorwaarden een pensioen voor hun personeel op te bouwen, al dan niet premievrij, dan zal dat de eindeloze discussies over het pensioenstelsel leiden. Met name met betrekking tot de vraag op welke leeftijd het recht op AOW in gaat zal dan ook in een ander daglicht komen te staan want het is bekend dat veel werknemers ontevreden zijn over het opgebouwde aanvullend pensioen tijdens hun werkzame leven.

Otto C. Tempelaars, Heemstede