Nieuws/Wat U Zegt
1420970200
Wat U Zegt

’Advies OMT niet opgevolgd’

Het lijkt er steeds meer op dat de adviezen van het OMT door de regering als een keuzemenu worden gezien. Men pikt er uit wat in de smaakt valt, stelt Peter Brouwer.

Mooi voorbeeld is het recente OMT-advies over te gaan tot een week eerder kerstvakantie voor het basisonderwijs. De besmettingen zijn nog steeds veel te hoog. Zelfs de Algemene Onderwijsbond en de PO-raad zijn niet onwelwillend. Echter minister De Jonge is ’niet overtuigd’ en komt met allerlei eigen inzichten. Het Red Team (denktank voor de regering) heeft zich enige tijd geleden al opgeheven, omdat er niet meer geluisterd werd. Zou het OMT niet hetzelfde moeten doen? OMT-adviezen zijn toch niet vrijblijvend?

Peter Brouwer, Ede