Nieuws/Wat U Zegt
1422460191
Wat U Zegt

’Winst-prijsspiraal’

Er is geen sprake van een loon-prijsspiraal maar van winsthonger-prijsspiraal, ziet A.P. van Dijk.

Sinds de jaren 80 is het loonaandeel van wat verdiend wordt, gedaald van 92% naar 75%. Werkgeversclub VNO zei ooit te streven naar 85%. Je zou denken voldoende ruimte bij ondernemers om hogere loon- en andere kosten niet af te wentelen. Het tegendeel is waar. Kosten worden afgewenteld door hogere prijzen. Supermarkten doen daar volop aan mee. Er is geen sprake van een loon-prijsspiraal maar van winsthonger-prijsspiraal.

A.P. van Dijk