Nieuws/Wat U Zegt
1423373235
Wat U Zegt

’Schade bij protest verhalen’

Zowel matereriele schade als immateriële schade van vernielingen zouden vergoed moeten worden door de aanrichters, stelt B. Huisman.

Demonstranten en geweldplegers vinden het normaal om allerlei vernielingen te plegen om daarmee hun acties kracht bij te zetten. Het is alleszins te rechtvaardigen om de gemaakte kosten van herstel volledig te verhalen op deze plegers van vernielingen en/of de organisaties die zij menen te moeten vertegenwoordigen. Dit bedrag dient verhoogd te worden met immateriële schade en schadevergoeding voor geleden ongemak.

B. Huisman