Nieuws/Wat U Zegt
1430611093
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Bromtoon warmtepomp ziekmakend’

Slapeloze nachten en een slechte gezondheid door het laagfrequente gebrom van warmtepompen. Hans van Hoogeveen schetst een rampenscenario...

Warmtepompen, die buiten staan, veroorzaken het gevreesde LfG ( Laag frequent Geluid). Deze geluidsgolven (uitgedrukt in Hertz) dringen door gesloten ramen en deuren. Ze resoneren in binnenruimten. Door die resonantie wordt dit geluid zelfs versterkt. Deze trillingen zorgen voor slapeloze nachten.

Deze golven volgen onnavolgbare banen (afbuigingsverschijnselen). Op de ene plek in huis of tuin is de bromtoon te horen en op de andere minder. Zelfs zware gordijnen houden deze geluiden niet tegen.

De impact kan van ernstige aard zijn op lichamelijk, geestelijk, emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied. Een houten kast om de warmtepomp biedt geen enkele soelaas. De kast fungeert zo zelfs als klankkast. Alleen een stenen of betonnen omhulsel is effectief.

De ziekmakende geluidsgolven, afkomstig van de warmtepomp van mijn buurman, bederven mijn woongenot en leveren mij heel veel stress op. Door slapeloze nachten ben ik overdag gesloopt. Ik vrees dat veel meer mensen in de nabije toekomst hiermee te maken kringen. De geluidsterreur zal een einde maken aan een gezonde leefomgeving in Nederland.

Hans van Hoogeveen, Alphen a/d Rijn