Nieuws/Wat U Zegt
143643195
Wat U Zegt

’Windenergie is een uitzichtloze weg’

Een lezer vraagt zich af, waarom de afstand tot woningen van windturbines niet is vastgelegd. Er zijn wel regels, maar dan gaat de trukendoos helemaal open, weet Niek Gahrmann.

De geluidsnorm is 47dB, een jaargemiddelde, uniek in Europa. Hierdoor wordt de herrie verdonkeremaand, omdat de turbines slechts 35% van de tijd draaien. Als wij een afstandsnorm zoals in Duitsland hanteren (10 x de tiphoogte), kan er geen enkele turbine worden geplaatst. Windenergie is een uitzichtloze weg, er zijn 120.000 windturbines nodig om in het totale energieverbruik te voorzien. Een kind ziet, dat het niet gaat lukken.

Niek Gahrmann