Nieuws/Wat U Zegt
1448660922
Wat U Zegt

Deelnemers bepleiten in meerderheid ook kernenergie

Uitslag stelling: ’Gasloos is nu brug te ver’

De overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers vindt het een slecht plan om ’van het gas af’ te gaan. Terwijl ons land veel investeert om huishoudens te stimuleren geen gas meer te gebruiken, wil ’Europa’ gas aanmerken als ’duurzame brandstof’.

Veruit de meesten vinden gas een milieuvriendelijke brandstof. Duitsland en Polen promoten juist aardgas als alternatief voor kolen en stookolie. Zo zegt iemand: ,,Bizar waar we in Nederland mee bezig zijn. In Duitsland krijg je zelfs een bonus als je een aardgasaansluiting neemt”. Een ander merkt op: ,,Waarom van het gas af, als er pas twee pijpleidingen van Rusland naar Duitsland liggen. Die zijn echt niet voor niks aangelegd”.

Maar een klein percentage vindt ’Groningen’ een argument om aardgas te vermijden. Een voorstander: ,,Gas is schoon en we hóeven het niet uit Groningen te halen”. Een deelnemer vult aan: ,,Dat de gaskraan dichtgaat in Groningen, wil nog niet zeggen dat we van het gas af moeten. Gas uit Rusland halen, is misschien politiek niet handig, maar er zijn gelukkig genoeg alternatieven zoals Noorwegen”. En: ,,De gaskraan dichtdraaien is een beslissing die in paniek is genomen. Compenseer de Groningers die er last van hebben ruimhartig, maar we hoeven er echt niet mee te stoppen”. Anderen suggereren woningen in Groningen te voorzien van aardschokdempende platen, zodat Groningers veilig kunnen wonen.

De Europese Commissie ziet aardgas als tussenfase tussen fossiele brandstoffen en klimaatneutralere manieren van energieopwekking. Dat vindt een flinke meerderheid van de deelnemers een goede visie. ,,Start onmiddellijk met de bouw van vier kerncentrales in Nederland en gebruik aardgas als alternatief voor in de tussentijd. Dat Nederland nauwelijks kernenergie gebruikt, is gebaseerd op een ’gevoel’ en dat is hypocriet”, klinkt het. Een andere respondent denkt nog verder: „Uiteindelijk zal de energievoorziening van kernfusie moeten komen. Kernenergie is hiervoor een mooie tussenstap”.

Desondanks zal het kabinet blijven investeren in gasloze woningen, is de verwachting van een meerderheid. Velen vinden dat raar beleid: ,,Waarom stoppen met een schone brandstof en vervuilende biomassacentrales wel in stand houden?” Een andere respondent meent: ,,Het gasbeleid is veel te veel ideologisch gemotiveerd en niet gebaseerd op de feiten. Dat zie je maar aan de ontmaskering van biomassacentrales als extreem vervuilend en duur”.

De eigen woning gasloos maken, ziet bijna niemand zitten. Als argument dragen de meesten aan dat zij dit ’te duur’ vinden. ,,Het alternatief is een warmtepomp, waarvoor je ook elektra nodig hebt. Die zijn nog veel te duur in onderhoud en veel te lomp en lawaaiig. Echt geen optie voor mij”, laat een tegen stander weten. Een ander valt bij: ,,Voor oudere woningen is het echt ondoenlijk. Geen plaats, te veel herrie, te duur in gebruik, te duur in aanleg”.

Klimaat-overleg voorzitter Ed Nijpels vindt dat de CO2-reductie wel opgeschroefd kan worden tot 55 procent. Slechts tien procent van de respondenten vindt dit een goed idee. Als alternatieve energiebron vindt twee derde van de stemmers kernenergie de beste optie. Van zonne-energie en windenergie is een miniem aantal stemmers voorstander.