Nieuws/Wat U Zegt
1453904197
Wat U Zegt

’Mooie woorden maar geen daden’

De slotverklaring van de klimaatbijeenkomst in Madrid viel erg tegen. Het patroon is steeds hetzelfde, zegt Oane Jansen. Kyoto, Kopenhagen, Parijs en nu Madrid leveren allemaal mooie woorden op maar de daden ontbreken vrijwel geheel.

Na inmiddels ruim 25 bijeenkomsten is het resultaat dat sedert 1992 de toename van CO2 uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen in de wereld alleen maar is gestegen. Aanzienlijk gestegen ook nog.

Wat Nederland dan ook bezielt met het miljarden kostende klimaatakkoord snapt werkelijk niemand. Het klimaat is er niet bij gebaat. En de economie zeker niet! Ik kan er met mijn verstand niet bij. Dat verstand ontbreekt helaas zonder uitzondering bij onze politici.

Oane Jansen, Leeuwarden