Nieuws/Wat U Zegt
1459482438
Wat U Zegt

’Koester alle hulp- en zorgverleners’

Op veel plaatsen in Nederland werd gisteravond stilgestaan bij de werkzaamheden en inzet van de hulpverleners, namelijk zorg en aandacht voor de onfortuinlijke medemens, meent Jan de Visscher.

Daarom heb je gekozen voor dit beroep om met toewijding, zorg en empathie hulp te kunnen bieden. Laten wij die waardering ook in de toekomst in de praktijk brengen en ervoor zorgen dat hulpverleners bij festiviteiten en de jaarwisseling niet letterlijk klappen krijgen bij het uitvoeren van hun taken en werkzaamheden.

Jan de Visscher, Hardegarijp