Nieuws/Wat U Zegt
1462921215
Wat U Zegt

’Regie woningmarkt ontbreekt’

De huizenmarkt wordt nu geheel en al overgelaten aan de gemeenten. Daardoor is een rommelig beleid ontstaan, meent E.L. Dobber.

De regie ontbreekt. Hier en daar worden volstrekt willekeurig huizen gebouwd. Om landelijk iets te doen aan het tekort aan huizen kan het Centraal Planbureau worden ingeschakeld. Dit bureau zoekt dan eerst uit, waar de woningzoekenden zich bevinden en welke wensen zij hebben. Vervolgens adviseert zij de nog aan te stellen minister van Woningbouw, die de plannen gaat uitvoeren. Alleen zo kan de woningnood echt op grote schaal worden aangepakt.

E.L. Dobber, Lelystad