Nieuws/Wat U Zegt
1463050928
Wat U Zegt

Lezers: Milieuschade door kolencentrales valt mee

Uitslag Stelling: ’Langetermijnplan nodig’

De plotselinge draai van het kabinet om de vier kolencentrales in Nederland toch weer op volle kracht te laten draaien valt goed bij de meeste stellingdeelnemers (89 procent). Het gros vindt dat ’energie’ nu even belangrijker moet zijn dan ’klimaat’.

Volgens klimaatminister Rob Jetten is het risico van niets doen te groot geworden. „Daarom grijpen we in.” De deelnemers geven hem daarin gelijk. „Het is noodzakelijk om deze winter geen gastekorten te krijgen. We weten niet wat voor winter ons te wachten staat”, reageert een deelnemer. En gezien de huidige wereldcontext is het belangrijk om zelfvoorzienend te zijn, vinden velen. „Alles inzetten om niet afhankelijk te zijn van het buitenland”, klinkt het.

Driekwart van de stemmers denkt niet dat het volledig heropenen van de kolencentrales rampzalig is voor het klimaat. „Die vier centrales in Nederland stellen weinig voor op wereldschaal. China en India, zijn grotere problemen. En de biomassacentrales die hout verbranden stoppen is ook een optie.” Iemand anders stelt: „We hebben de modernste en schoonste kolencentrales van Europa. Die hadden nooit gesloten moeten worden. Nu Groningen nog verder open.”

Veel stemmers denken er net zo over. Driekwart pleit voor het verder opendraaien van de gaskraan in Groningen. Het is namelijk nog maar de vraag of het volop laten draaien van de kolencentrales ook genoeg zal opleveren om een gastekort te voorkomen, wordt er gezegd. „Of het allemaal genoeg zal zijn om de winter door te komen weet ik niet. Als wij een zachte winter krijgen zal het meevallen, maar wordt de winter streng dan zullen wij hier hinder van ondervinden.” Toch is meer dan de helft van de stemmers niet echt bang om deze winter in de kou te zitten.

Met energiebesparing komen we al een heel eind, denkt men. De meerderheid van de deelnemers zegt al gehoor te hebben gegeven aan de oproep van minister Jetten om zoveel mogelijk energie te besparen door bijvoorbeeld korter te douchen en de airco minder aan te doen. Ook zegt 66 procent al ’energiebesparende’ aanpassingen te hebben gedaan in huis.

Het grootste deel van de respondenten maakt zich voornamelijk druk over de betaalbaarheid van energie. Kolencentrales moeten nu door het plotselinge besluit om de centrales volop te laten draaien dure kolen inkopen op de wereldmarkt, waardoor de prijzen nog verder oplopen. Een stemmer: „Jetten had de energievoorraden al veel eerder op peil moeten brengen, zeker gezien de oorlog. Nu betaalt de burger weer de hoofdprijs.”

En: „Prima plan, alleen te laat ingezet. Nu moeten er tegen torenhoge prijzen kolen worden ingekocht terwijl deskundigen al langer aangaven dat deze centrales weer volledig moeten gaan draaien.”

Daarbij heeft menig deelnemer de indruk dat Nederland meer last heeft van de Russische gasboycot dan Rusland zelf. „De energieboycot lijkt averechts te werken. Wij moeten nu deze noodmaatregelen nemen, omdat het niet anders kan”, zegt een stemmer. De meerderheid hoopt dat dit tijdelijk is: „Prima, als tijdelijke noodoplossing. En dan nu snel beginnen met de bouw van kerncentrales.” Het wordt tijd voor een langetermijnplan, stellen velen: „We hebben ons veel te afhankelijk gemaakt. Zo snel mogelijk twee à drie kerncentrales bouwen dan zijn we over tien jaar minder afhankelijk.”