Nieuws/Wat U Zegt
1464141033
Wat U Zegt

Meer geld voor werkenden én voor gepensioneerden

Uitslag Stelling: ’Werken loont niet meer’

Een flinke meerderheid van de stellingdeelnemers vindt dat alle werkenden beter beloond moeten worden. De bonden vonden de uitkomst van Prinsjesdag teleurstellend. Zij stellen dat de koopkracht omhoog moet, door lastenverlaging en loonsverhoging.

De FNV legde zelfs al een concrete looneis op tafel: iedere werknemer er € 100 per maand bij. Bijna twee derde van de respondenten vindt dit een goed idee. De vakbond constateert dat werkenden door de almaar stijgende lasten het hoofd niet boven water kunnen houden. Een flinke meerderheid van de stemmers gelooft dat dit inderdaad het geval is. Een respondent: „Het loont bijna niet meer om te werken. Als je een uitkering hebt, heb je door toeslagen en subsidies haast meer inkomen dan iemand die hard werkt.”

Meer dan driekwart denkt niet dat de werkgevers tegemoet zullen komen aan een dergelijke eis. De meesten denken bovendien dat dit inflatie in de hand zal werken. Een reactie: „Klinkt leuk die honderd euro, maar dat geld verdampt onmiddellijk.” Velen vinden niet dat de lonen omhoog moeten, maar dat de belastingen omlaag moeten. „In de inflatiecijfers wordt de almaar hoger wordende lastendruk niet meegenomen. Als werkenden minder belasting hoeven te betalen, dan blijven de loonkosten laag en blijven wij concurrerend voor het buitenland.” Een flink aantal deelnemers vindt ook dat de boodschappen veel te duur zijn geworden. „Trek die BTW-verhoging weer in, dan hoeven de salarissen helemaal niet omhoog.”

Niet alleen de werkenden hebben recht op een betere betaling, zo vinden de meeste respondenten. Ook gepensioneerden zouden hiervoor in aanmerking moeten komen. Maar een klein aantal deelnemers vindt dat studenten en minima vooraan mogen staan bij de verdeling van de grotere welvaart als gevolg van de huidige economische groei. Vooral veel gepensioneerden tonen zich gepikeerd. „Al jaren worden wij op de nullijn gezet, terwijl de kosten maar blijven stijgen.”

Een respondent pleit voor een basisinkomen. „Geef iedereen gewoon € 1200. Studenten hoeven dan geen schulden te maken en AOW’ers krijgen gewoon hun geld.” Belasting gaan Nederlanders pas betalen als ze bovenop het basisinkomen meer dan € 750 verdienen. „Zo kan iedereen die van toeslagen leeft, toch zijn bestaan verbeteren. En als je sober leeft, hoef je niet te werken.”

De respondenten vonden de toon van de troonrede niet passen bij de demissionaire status van het kabinet. De helft van de respondenten is daarbij niet zo te spreken over de ’hand in eigen boezem’ van het kabinet over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Een reactie: „Ze noemen het allemaal wel, maar ondertussen gebeurt er helemaal niets om deze problemen op te lossen.” De andere helft vindt het wel goed dat de koning deze affaires heeft genoemd.

De koning noemde in de troonrede verder een aantal issues die een volgend kabinet zou moeten aanpakken. Veruit de meeste stemmers vinden dat de woningmarkt hierbij prioriteit moet krijgen. Veel respondenten blijken zich zorgen te maken over de immigratie. „De koning noemde dit niet, maar dat is wel de roze olifant in de kamer.” Anderen noemen de EU als veroorzaker van veel problemen in ons land.