Nieuws/Wat U Zegt
1466771158
Wat U Zegt

’Geloven doe je maar thuis en in de kerk of moskee’

Uitslag stelling: Alleen openbare scholen

Driekwart van de stemmers op De Stelling van de Dag zou het bijzonder onderwijs in Nederland graag afgeschaft zien worden. „Een school zou openbaar moeten zijn en niet gestoeld op een geloofsachtergrond”, zo verwoordt iemand de mening van velen.

Aanleiding voor de vraag is het gedoe rond het Cornelius Haga Lyceum, de islamitische school in Amsterdam die onder een vergrootglas ligt bij de AIVD, de onderwijsinspectie en de banken. Dat met het afschaffen van het bijzonder onderwijs ook de christelijke en joodse scholen zouden moeten verdwijnen, vindt twee derde geen probleem. „Als je je kinderen gelovig wilt opvoeden, dan doe je dat maar thuis en in de kerk. In het openbaar onderwijs kom je in aanraking met alle geloven, dat is veel beter voor kinderen.”

Een ander: „Als je wilt dat de integratie al begint op de peuterschool, dan moeten kinderen niet per groep naar school gaan.”

Toch vindt een stemmer het ook hypocriet dat de gemeente Amsterdam en de AIVD optreden tegen de school. „Op streng gereformeerde scholen, orthodox-joodse en hindoescholen gebeurt exact hetzelfde als waar het Haga Lyceum nu van wordt beschuldigd. Op veel van die scholen is ook absoluut geen ruimte voor andere opvattingen.”

Een iets kleinere groep (60%) zou het niet erg vinden als ook onderwijsvormen als de vrije school, Delta- en Jenaplan-onderwijs zouden verdwijnen. Maar sommigen zeggen: „Religie-scholen wel afschaffen en de verschillende onderwijsvormen niet. Zo hebben ouders nog keuze. Voor sommige kinderen kan een andere onderwijsvorm juist goed zijn.”

De meeste respondenten denken dat problemen zoals die spelen op het Cornelius Haga Lyceum zouden verdwijnen als het bijzonder onderwijs zou worden afgeschaft. Toch zien velen dat niet gebeuren, omdat voor de afschaffing een grondwetswijziging nodig is. Dat kan alleen met een twee derde meerderheid in de Kamer. Een tegenstander: „Moeten we nu de Grondwet veranderen omdat er een probleem is met een moslimschool? Pak die aan en laat andere scholen met rust.”

Veel respondenten vinden artikel 23 van de Grondwet voor bijzonder onderwijs achterhaald. Een voorstander van een wijziging waarschuwt dat de verandering snel in gang moet worden gezet. „Het is een langdurige operatie, waarbij je je moet afvragen of die meerderheid er wel komt.” Anderen vinden het prima als ouders een school willen oprichten op basis van geloof. „Prima, die vrijheid van onderwijs. Maar als je vrij wilt zijn, dan ook geen subsidie. Dan hoeft de Grondwet ook niet veranderd te worden.”

Het probleem met het Haga Lyceum is dat de gemeente Amsterdam en de AIVD denken dat het onderwijs salafistische invloeden heeft, maar dat de onderwijsinspectie daarvoor geen aanwijzingen heeft gevonden. De meeste stemmers denken dat de zienswijze van de inspectie niet klopt. De overgrote meerderheid vindt het dan ook goed dat de gemeente Amsterdam de school probeert de dwarsbomen.

Velen denken dat het ’van geen kant klopt’ wat er met de school gebeurt. Zo geloven ze niet dat bestuurder Soner Atasoy contant geld nodig heeft om leningen af te betalen die hij moest aangaan voor de school. Onder meer om die reden gelooft bijna niemand dat de school het voordeel van de twijfel verdient.