Nieuws/Wat U Zegt
1467607192
Wat U Zegt

’Brave oudere dupe van woningtaks’

Als brave burgers hebben wij met het oog op de wet Hillen ons best gedaan ons huis af te lossen, schrijft Cathy Janvier-Vessies.

De wet Hillen probeerde aflossing te stimuleren, het eigenwoningforfait kon nooit hoger zijn dan de betaalde rente.

Tot ons pensioen hebben we allebei fulltime gewerkt, geen dure vakanties en niet te vaak uit eten. Want dan zouden we het met de AOW, een beperkt pensioen en het (bijna) afgeloste huis prima gaan redden.

Bizar genoeg werd toen besloten de wet Hillen teniet te doen. De afbouw zou in fases verlopen. Nu komt het bizarre voorstel van ambtenaren om een vermogenstaks te heffen op de eigen woning. Ze hebben kennelijk geen idee van wat ze hiermee aanrichten. De huizen zijn exorbitant in prijs gestegen door de ziekelijk lage rente en het grote tekort aan woningen (veroorzaakt door slecht regeringsbeleid en een overvloed aan immigranten). Het vermogen zit in steen, daar kunnen wij niets mee.

Resumerend zijn dus de ouderen, die netjes hebben gedaan wat de overheid vroeg, hier dus vreselijk de dupe.

Dit naast het ontbreken van indexeren van de pensioenen en het knabbelen aan de AOW.

Cathy Janvier-Vessies