Nieuws/Wat U Zegt
1474486952
Wat U Zegt

Brief 3 ’Genoeg afstand in de sportschool’

Ik vind het volslagen onbegrijpelijk dat sportscholen pas op 1 september weer open mogen. Loop eens binnen en zie dan dat een binnen anderhalve-meter activiteit praktisch niét uitvoerbaar is, aldus Cees J. Sneek.

Iedereen gunt elkaar de ruimte. De plaatsing van apparaten en toestellen in het sportcentrum waarvan ik lid ben is dusdanig dat je nooit binnen die ander-halve meter kán komen. Nóg drie maanden thuis klooien met opdrukken en conservenblikken? Ik moet er niet aan denken.

Cees J Roos, Sneek