Nieuws/Wat U Zegt
1479239569
Wat U Zegt

’Ga voor minderheidskabinet’

In zijn column van vrijdag 14 mei betoogt Ronald Plasterk dat onder de huidige omstandigheden een minderheidskabinet de aangewezen manier is om snel een nieuw kabinet te vormen. Daar is G.H. Kellersman het hartgrondig mee eens.

Dat doet recht aan de verkiezingsuitslag en zorgt ervoor, dat er al direct sprake is van een tegenmacht tegenover de macht van een kabinet. Immers met links én rechts van de kabinetspartijen een stevige oppositie is er dan een tegenmacht. In de oppositie kunnen partijen gebruik maken van hun rechten, zoals het recht op initiatief en het recht op amendement en zullen hun initiatieven niet op voorhand al vergeefs blijken.

Als de oppositiepartijen echter slechts één ding willen, het direct ten val brengen van een kabinet om nieuwe verkiezingen af te dwingen, dan tonen ze daarmee aan dat ze lak hebben aan de kiezers die voor de huidige verhoudingen in de Kamer hebben gekozen. Dat zal bij de nieuwe verkiezingen dan waarschijnlijk blijken.

G.H. Kellersmann, Landsmeer