Nieuws/Wat U Zegt
1480411620
Wat U Zegt

’Draconische maatregelen voor klimaat’

Bij de presentatie van het klimaatakkoord zei minister Wiebes dat we verleid gaan worden allerlei draconische maatregelen te gaan nemen. Dwang zal er niet bij zijn, zegt hij. Dat zou het draagvlak kunnen ondermijnen. Gert van Meegdenburg gelooft er niets van.

Hij doet of het allemaal niks kost. De investeringen betalen zich immers terug via lagere energiekosten en lagere belastingen. Langs zijn neus weg zei hij dat in 2030, over tien jaar dus, 70% van de energie in ons land afkomstig zal zijn van wind en zon. Nu is dat nog geen 5%. Jaarlijks stijgt het energieverbruik in ons land met 3%, dus je kunt grofweg stellen dat er tegen die tijd meer dan twintig keer meer windturbines en zonnepanelen staan.

Het gaat clubs als Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda echter nog lang niet ver genoeg. Vooruit, laten we stellen dat we de helft op zee en in het IJsselmeer zetten. In wiens achtertuin zetten we de rest neer? Hoe we aan stroom komen als het niet waait of er een wolkje voor de zon komt laten ze even in het midden.

En die subsidies die de belastingbetaler er tegen wil en dank voor moet gaan betalen? Dat zal niet via verleiding gaan, maar met het mes op de keel worden afgedwongen.

Gert van Meegdenburg,

Leeuwarden