Nieuws/Wat U Zegt
1484081456
Wat U Zegt

Uitslag stelling: Koninklijk voertuig hoort bij Prinsjesdag

’Gouden Koets moet rijden’

De overgrote meerderheid van de respondenten op De Stelling van de Dag vindt dat de Koning op Prinsjesdag weer met de Gouden Koets naar het Binnenhof moet. Het rijtuig is grondig gerestaureerd en staat nu in het Amsterdam Museum.

Een eveneens grote meerderheid van de deelnemers vindt dat het voertuig zo'n belangrijke tentoonstelling verdient. Ook vinden de meeste stemmers dat de expositie van de koets op een goede manier is aangepakt. Een reactie: „Die tentoonstelling kan heel mooi het hoe en waarom uitleggen. En daarna kun je de koets weer gebruiken.”

Met de restauratie van de Gouden Koets was 1,2 miljoen euro gemoeid. Een meerderheid van de respondenten vindt het dit bedrag ook echt waard. Een respondent meent: „Als er zoveel geld is besteed aan die restauratie, dan moet je 'm wel weer gebruiken, anders is het zonde.” Een andere respondent vindt juist dat het rijtuig lekker in het museum moet blijven: „Hij herinnert aan de koloniale macht van vroeger. En dat is echt niet van deze tijd.”

Zelf doet de Koning -uiteraard- geen uitspraken over of hij de Gouden Koets zou willen gebruiken, of niet. De meeste stemmers vermoeden dat de Koning er zelf wel weer in zou willen zitten op de Derde Dinsdag in September. Een kritische respondent: ,,Laat de Koning in een gewone koets komen. Al die pracht en praal kost toch al te veel geld.” Een andere respondent oppert dat dat de Koning prima met de bus of tram naar het Binnenhof kan komen om de troonrede voor te lezen.”

De belangrijkste reden om het rijtuig niet meer te gebruiken, is een plaat met koloniale taferelen op een van de zijpanelen. Veruit de meeste respondenten vinden dat geen goede reden om de koets af te danken als symbool. Een respondent: ,,Nederlanders mogen ook weleens trots zijn op het verleden. Want dat gebeurt niet. Altijd komt er weer die discussie over of iets politiek correct is of niet.” Een stemmer over het gewraakte paneel: ,,Dit geeft ons verleden weer, en is absoluut niet racistisch bedoeld. Het hoort nu eenmaal bij de geschiedenis en de Nederlandse economie is er groot mee geworden.”

Een flinke meerderheid vindt namelijk dat de Gouden Koets belangrijk is bij Prinsjesdag. De meeste stemmers vinden zelfs dat er geen alternatief denkbaar is voor de Gouden Koets. Een respondent verwijst naar de geschiedenis van het voertuig: „Het was een geschenk van het volk aan het Koninklijk Huis, dus het heeft een mooie symboliek voor Prinsjesdag.” Een andere stemmer: „Het is toch een en al ceremonie op Prinsjesdag. Haal je de koets eruit, dan kun je er net zo goed mee ophouden.”

Het Koningshuis heeft de afgelopen tijd ingeboet aan populariteit. Het antwoord van de stemmers op de vraag of de koets het imago weer kan herstellen, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft denkt van wel, de andere helft juist van niet.

In de Tweede Kamer is ook discussie over de Gouden Koets. De meeste respondenten denken niet dat de Kamer zal instemmen met de terugkeer van de koets op Prinsjesdag. Een deelnemer: „Die restauratie heeft bewust heel lang geduurd, een bewuste vertragingstactiek. En nu volgt er nog een oeverloze discussie in de Tweede Kamer. En dan buigt de meerderheid mee met de minderheid die zich hieraan stoort.”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo