Nieuws/Wat U Zegt
1485244349
Wat U Zegt

’Kernenergie de enige oplossing’

Kerncentrale in Borssele.

Kerncentrale in Borssele.

Wanneer beseft het kabinet dat sluiten van kolencentrales en het volbouwen van Nederland met zonnepanelen en windmolens ondoenlijk is, vraagt J. Rosmolen zich af.

Kerncentrale in Borssele.

Kerncentrale in Borssele.

Slechts kernenergie kan ons voorzien van voldoende en betrouwbare schone energie en voorkomen dat het typische Nederlandse landschap wordt verziekt.

Ook de vraag waarom wij in Nederland van het gas af moeten blijft onbeantwoord en veel burgers zien hiervan dan ook niet de noodzaak in daar Duitsland onze buur juist gasaansluiting propageert.

Dat de klimaatveranderingen nopen tot maatregelen begrijpt een ieder, maar de in het klimaatakkoord overeengekomen maatregelen daartoe zijn niet alleen extreem maar ook economisch onverantwoord.

Het valt tevens op dat de bedrijfsonderdelen die aan de klimaattafels hebben mee gepraat zich wel heel erg profileren en de burger trachten te overtuigen van de noodzaak om snel tot energietransitie over te gaan.

Doelen stellen is goed maar om het beste jongetje uit de EU-klas te zijn en hierbij de burger op te zadelen met een economisch debacle is onverantwoord en getuigt niet van goed bestuur.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk